Du er her
Hjem > Maritimt > Skydeområder

JÆGERSPRIS EK R 18

I den Nord-østlige del af Isefjorden

SIGNALMASTER

sigtekornSignalmast 1 (55I 50,55J N 11I 57,50J E) ved kysten ved Sdr. Strandhuse. Signalmast 2 (55° 50,58' N 11° 58,90' E) på Karolinehøj hejses 1 kugle. Signalmast 3 (55° 54,01' N 11I 55,59' E) ved kysten W for Storehøj. b) I mørke tændes på signalmast 1 og 3 fyr, der viser rødt og hvidt vekselblink (30 blink pr. minut). Desuden tændes fyrene på båkerne ved Sdr. Strandhuse (fast, grønt lys) og Storehøj (fast, rødt lys).

INFORMATIONER OM SKYDNING

Oplysning om skydning kan indhentes ved JPL, tlf. +45 4756 7373, lokal 311 eller 312, eller ved skydepladsens sikkerhedskontor over VHF-radio. Kaldenavn: Jægerspris. Kaldekanal: 16.
Samtalekanaler: 6, 8, og 67. Radioen er åben fra 1 time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør. Området overvåges af radar, hvorfor skydning kan foregå i mørke/usigtbart vejr.
Se aktuelle Danske farvands og skydeadvarsler på hjemmesiden http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/Advarsler

JÆGERPRIS SKYDNINGER

Citat fra forsvaret's hjemmeside:

Da langt de fleste aktiviteter i Jægersprislejren involverer skydninger med skarp ammunition, er der stor fokus på sikkerheden. Radaranlæg og afviserfartøj overvåger fareområdet over vandet for at holde øje med eventuelle lystbåde, og hele området omkring skydningerne er afspærret med et system af bomme, hegn og afmærkninger. Skydningerne er tilrettelagt således, at der skydes ud over vandet, og som en yderligere sikring er der etableret lysmarkeringer og bøjer, så det er vanskeligt uforvarende at forvilde sig ind i området.

Se forsvarets hjemmeside her...

SKYDETERRÆN EK R 18

Skydning i skydeterræn med alle typer ammunition, inklusiv artilleri og kampvogn.

BREDETVED SKYDETERRÆN OG SKYDEBANER

I den sydvestlige del af Isefjorden - syd for Dragerup-skoven.
Under skydning er adgang til terrænet forbudt. Adgangsvejene afspærres, og når fareområdet går ud over vandet, hejses en ballonkugle, og der tændes en blinkende lysmarkør, der kan ses fra søsiden.

Se informationer om skydeøvelser på Bredetved på denne hjemmeside...

HER KAN DU SE OM DER ER SKYDEØVELSER

informationPå DR Tekst-tv under Efterretninger for søfarende.
Efterretninger for Søfarende (EfS) | Notice to mariners
Du kan abonnere på efterretninger for søfarende

SE FORSVARETS HJEMMESIDE OM SKYDNINGER

http://www2.forsvaret.dk/temaer/stoej-portal/rsj/Pages/Nyhedsbreve.aspx

AKTUELLE FARVANDS- OG SKYDE-ADVARSLER

Fra Søfartsstyrelsen.

SKYDEAREALER FREMGÅR AF SØKORT 116 - ISEFJORDEN

GOOGLE-KORT

På dette Google-kort som Isefjorden.com har oprettet kan du se de omtrentlige områder for skyde-områderne i Isefjorden: Jægerspris og Bredetved
Ved at oprette et Google-kort med skydeområderne i Isefjorden er Isefjorden.com kommet længere med den digitale formidling af emnet end det Danske forsvar.

Top
Translate »