Citat fra hjemmesiden Nationalmuseet http://natmus.dk/museerne/skibene/anna-moeller/

ANNA MØLLER – GALEASE

Galeasen ANNA MØLLER blev bygget 1906 i Randers. Skipper og ejer var Martin Sørensen i Lohals der gav skibet navnet ESTHER.
En galease er et tomastet sejlskib rigget med stagsejl, gaffelsejl og topsejl.
Den forreste mast, stormasten, er lidt højere end den agterste, mesanmasten.

Skibet sejlede i de første år med tømmer men blev også anvendt til udlægning af kabler for Post- og Telegrafvæsenet.

ESTHER fik sin første maskine i 1922 og sejlede herefter med almindelige fragter som briketter, kul, stensalt, cement m.m. Skibet fik nye ejere flere gange, og endte som mange andre af datidens fartøjer som stenfisker.

Efter en kort periode i udenlandsk eje blev skibet købt af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med henblik på bevaring som museumsskib.

KOM OG SE  ANNA MØLLER PÅ HOLBÆK HAVN

ANNA MØLLER - Holbæk havn

ANNA MØLLER – Holbæk havn

Nu 40 år efter at Nationalmuseet overtog ANNA MØLLER, er det igen blevet tid til en omfattende restaurering.
Denne gang udføres arbejdet af Nationalmuseets egne skibstømrere og bådebyggere. Det sker i en hal på havnen i Holbæk, og det er her muligt at følge arbejdet.

Der er åbent for publikum alle hverdage mellem kl. 08.30 og 14:30. Lukkeperioder kan dog forekomme, hvis arbejdets karakter tilsiger det. Dette vil blive meddelt på facebook på ”Nationalmuseets fartøjssamling”.

Værkstedet er beliggende i den yderste blå hal for enden af Kanalstræde i Holbæk.
Adgang sker i hallens østre ende mod lystbådehavnen.