Du er her
Hjem > Debat

Dyrkning af linemuslinger, tang og krabber m.m. i Isefjorden

Hammeren - syd for Hammer bakke

EFTERSKRIFT: Efter en samtale med lokal fisker (med mange års erfaringer med fiskeri i Isefjorden - Red), medlem af Dansk amatørfiskeriforening (tidligere Danske fritidsfiskere - Red) har jeg nu fået større indsigt i forholdene i Isefjorden og en anden vinkel på musligefiskeri med grabbe: Det kan være med til at fremme iltningen af bunden af der ruskes op i den når grabben fra muslingetrawleren roder op på havbunden. Der er altså

Mange tons krabber i Isefjorden og langs kysten

Isefjordens inderbredning

I ISEFJORDEN ER GARNFISKERNE RAMT AF EN MEGET STOR BESTAND AF KRABBER Det betyder at fritidsfiskere ikke kan lade udsatte garn stå mere end et par timer - ellers går krabberne i fisk fanget i nettet og begynder at æde dem. Fritidsfiskere må smide mange fisk væk der er spist af krabberne... VI TALER JÆVNLIGT OM DET I HOLBÆK BÅDELAUG Og jeg udtaler mig derfor med sikkerhed. Til evidensrytterne ER der evidens for at

Holbæk havnefront April 2019

Collage med fotos fra Holbæk havnefront April 2019 - Isefjorden.com

HOLBÆK'S NYE VARTEGN..ET HØJHUS PÅ HAVNEN SKYDER SNART 17 ETAGER Højhuset skæmmer både byens skyline set fra Holbæk fjord og skygger for udsigten for vandet for de nu bagvedliggende bygninger. Byggegrunden lå tom gennem flere år og blev ikke anvendt i byens rum eller som midlertidigt grønt område. Det nye højhus er hvidt og passer på den måde ind i området der er præget af mangel på sammenhæng i former og farver. Holbæk

Offentligt møde d.7/3-2019 om havneområdet på Holbæk Bibliotek

BORGERE OG HAVNEBRUGERE DER VIL HAVE ET ORD AT SKULLE HAVE SAGT... Kan med fordel læse dette indlæg og deltage i det offentlige møde, samt komme med forslag/kritik der sendes til Holbæk kommune.... Der afholdes offentligt møde d. 7. marts 2019, kl. 19:30 – 21:00 på Holbæk bibliotek. Citat fra skrivelse fra Holbæk kommune. Se hele dokumentet her ! Indholdet i den nye planlægning Planområdet omfatter et areal på ca. 5,3 ha og er beliggende

Rekord i kystturisme i Danmark: VisitHolbæk tæller ikke lystsejlerovernatninger

Isefjorden.com - Privat Internetportal med fokus på Isefjorden, Sjælland Danmark.

DET HAR NETOP VÆRET DÆKKET I NYHEDERNE AT KYSTTURISMEN I DANMARK Har haft et rekordår. Interesserede kan også følge med i nyhedsbreve og publikationer fra "Dansk Kyst- og Naturturisme". ISEFJORDEN KLEMT I DE NATIONALE TURISMESTRATEGIER Der er fokus på udviklingen af følgende kystområder: Vesterhavet, kysten nord for København og det Sydfynske øhav. Det betyder at Isefjorden så at sige bliver "klemt" og glemt i de nationale turisme-udviklingsstrategier. KOMMUNAL TURISME-ORGANISATION TÆLLER IKKE ANTALLET AF LYSTSEJLSEROVERNATNINGER VisitHolbæk (kommunal

Ingen samlet eventformidling fra kommuner omkring Isefjorden

Guitarspiller

EFTERSKRIFT: Eventkalender nedlagt. Se kultur-events fra KultuNaut.dk på siderne om havne-byer DER ER 5 FJORDKOMMUNER I OG OMKRING ISEFJORDEN En række kommuner har købt adgang til den udmærkede kulturkalender Kultunaut der gennem mange år har tilbudt gratis formidling og oprettelse af kulturarrangementer. DESVÆRRE ER DER INGEN SAMLET EVENTFORMIDLING TIL TURISTERNE FRA DE 5 FJORDKOMMUNER Og det forsøger jeg at råde bod på med at tilbyde gratis oprettelse af kulturevents i kulturkalender på Isefjorden.com NOGLE FJORDKOMMUNER

Fritidssejleruddannelserne i frit fald

Træskibstræf 2013 i Holbæk

DETTE INDLÆG VIDEREBRINGES FOR REDAKTØREN AF DUELIGHED.DK Benjamin Kritensen redaktør på www.duelighed.dk Efter at have organiseret undervisningen af flere end tusinde fritidssejlere igennem de seneste 15 år, har jeg dannet mig et ganske klart billede af udviklingen på området, og tillader mig i al beskedenhed, at foreslå en simpel og praktisk ny kurs. Søfartsstyrelsen har tilsyneladende svigtet både sejlerskolerne og eleverne, og ladet markedsmekanismerne udvande kvaliteten i fritidssejleruddannelserne. Derfor frygter jeg for søsikkerheden

Svend Billesbølle sejlede jorden rundt 2½ gange i små sejlbåde

Forside fra bogen STORMY 2 vender hjem

HOLBÆK HAR SIN “EGEN” JORDOMSEJLER SOM HAR SEJLET JORDEN RUNDT 2½ GANG Og han gjorde det i en 18 fods sejljolle (der går cirka 3 fod på 1 meter så båden var cirka 6 meter lang)... SVEND BILLESBØLLE SEJLEDE ALENE JORDEN RUNDT I SMÅ SEJLBÅDE PÅ 7-6 METER Og han stod ud fra Holbæk Marina. Svend Billesbølle skrev 3 bøger om sin sejlture jorden rundt i sine 2 både som begge hed “STORMY”. Dem er

Isefjorden.com modtager ingen form for støtte

Isefjorden.com - Privat internetportal med fokus på Isefjorden

ISEFJORDEN.COM ER EN PRIVAT INTERNETPORTAL MED FOKUS PÅ ISEFJORDEN Isefjorden.com modtager ingen form for økonomisk støtte fra de 5 fjordkommuner som ligger i Isefjorden eller fra Region Sjælland. JEG BETALER SELV Isefjorden.com er en privat internet-portal og der er ingen kommunale interesser indblandet: - Det giver mig mulighed for at ytre mig frit. ISEFJORDEN.COM HAR FOKUS PÅ ISEFJORDEN OG TURISTFORMIDLING Til et internationalt publikum. ISEFJORDEN.COM HAR INGEN TILKNYTNING TIL POLITISKE PARTIER Der er ingen skjult politisk dagorden

Top
Translate »