Tordenskyer trækker op over Holbæk Fjord

OM DANSK SØREDNINGS-SELSKAB

Citat fraDSRS hjemmeside:
"Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger.
Alle medlemmer af foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i
april.

LÆS MERE PÅ DANSK SØRREDSNNGSSELSKAB'S HJEMMESIDE

http://dsrs.dk/om-dsrs

VISION

At være en samfundsmæssig organisation, som man gerne støtter, og hvis service og assistance målgrupperne efterspørger.
Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling.
Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades under 20 minutter.

MISSION

At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs.

250 FOREBYGGENDE SØREDNINGER

Ca. 250 gange om året bliver DSRS kaldt ud til nødstedte både som vi hjælper til nærmeste havn.
Vi kalder det forebyggende søredning. Vi hjælper også SOK med at løse søredningsopgaver.
Opgaverne løser vi med de nuværende 9 DSRS stationer. Vi kunne gøre mere hvis vi havde stationer i hele landet.

BRUG FOR FORSKELLIGE KOMPETENCER

I foreningen har vi brug for personer med forskellige interesser og kompetencer - nogle med lyst og evner til at deltage i operationerne i bådene og andre, der interesserer sig for administrativt-, udviklings- og vedligeholdelses arbejde (fx økonomi, administration, markedsføring, PR og sponsorarbejde).

Har du lyst til at være med, eller vil du vide mere, så kontakt vort sekretariat på telefon 27 60 11 00 mellem kl 09:00 - 15:00 på hverdage eller e-mail dsrs@dsrs.dk.

HVEM KAN VÆRE MED

Det er ikke en forudsætning for at være redder, at man har båd - det væsentligste er interessen for at være med til at løse opgaven - sammen med andre. Det koster ikke noget at være aktiv - og humøret er som regel højt.
I afdelingerne er der hver uge i sæsonen koordineringsmøde i det lokale klublokale (i sommerhalvåret kombineret med øvelser) - der er ikke mødepligt - men det er hensigtsmæssigt at deltage 2-3 gange månedligt.

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for de frivillige i bådene.
I forbindelse med hver øvelse og operation orienteres Lyngby Radio og VFK (Værns Fælles forsvars Kommando-tidligere SOK).

10 ÅR MED SØREDNINGER

For mere end 10 år siden besluttede nogle ildsjæle at starte en station i Nordsjælland efter en henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab. Svenskerne kunne se de blev kaldt ud til flere og flere søredninger i den danske del af Øresund.

I dag er der 10 stationer og omkring 170 frivillige som 24 timer i døgnet og 365 dage om året står klar til at hjælpe sejlere i indre danske farvande som har brug for assistance til nærmeste havn.

ISEFJORDEN.COM SIGER TAK TIL DSRS

Isefjorden.com logo - Privat internetportal med dedikeret fokus på Isefjord/Sjælland/Danmark

Logo Isefjorden.com

For deres frivillige hjælpe-arbejde til sejlere i nød eller som har behov for hjælp.
Tak til alle jer fra DSRS som gør en frivillig indsats 🙂

JEG ER SELV BLEVET UNDSAT

Fra DSRS station Lynæs og jeg kvitterer med dette indlæg om DSRS og siger:
GODT GÅET OG TAK FOR HJÆLPEN

STATION LYNÆS

Vagt telefon: 27 60 11 03

DSRS Lynæs Lynæs Havnevej 3390 Hundested

Stationsleder: Bo Vinten

MEDLEMSSKAB

På DSRS hjemmeside kan du se mere om medlemsskab og betale online...