Internationale signalflag

FRA SØFARTSSTYRELSEN OM DUELIGHED...

Halvstik og baghåndsknob

Halvstik og baghåndsknob

Citat fra Søfartsstyrelsen - Skole/fritidssejllads/.../Duelighed

Har du et fritidsfartøj, eller tænker du på at købe et?
- Så er det en god ide at tage en duelighedsprøve.
Den klæder dig på til at sejle forsvarligt og giver dig viden om, hvordan du varetager sikkerheden til søs om bord på dit fritidsfartøj...

Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs.
Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer.
Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd...

Citat slut...

UKENDSKAB TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRATAGER IKKE FRA ANSVAR

Der er nogle sejlere der ikke overholder gældende regler i.f.b.m. overhalinger m.m.:

Ingen sejlere er fritaget fra ansvar grundet manglende kendskab til gældende søfartslovgivning.
Nogle syntes også at de skal vente til sidste øjeblik når de skal vige for andre skibe: Det er både dårlig stil og et brud med gældende regler.

Her giver smartphones og diverse digitale enheder mange muligheder for at dokumentere denne adfærd...

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLLADS

Læs planen på Søfartsstyrelsens hjemmeside
"4.1. Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere
Til "Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere", skal man ved en teori- og en praktikprøve demonstrere specifikt kendskab til følgende emner:

Teori:
 1. Søvejsregler
 2. Navigation
 3. Søsikkerhed
 4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
 5. Beskyttelse af havmiljøet
Praktik
 1. Fartøjskendskab
 2. Styring og manøvrering af et mindre fartøj
 3. Fritidsfartøjers maskineri

DUELIGHEDSKURSER - SEJLKLUB ELLER AFTENSKOLE..

Midtfarvandsafmærkning

Midtfarvandsafmærkning

Bor du ved kysten er der som regel en sejlklub/-forening eller en aftenskole/sejlerskole som tilbyder kurser i navigation/duelighed. Hvis ikke så prøv at chekke tilbud i nabo-byerne.

LINKS

SIKKERHED TIL SØS - DU ER MED..

Kompasafmærkning Nord

Kompasafmærkning Nord

Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om at færdes til søs. Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne.

Fra:
Velkommen til Søfartsstyrelsen > Skole- & fritidssejlads > Uddannelser og personlige beviser > Krav om uddannelse >

SØFARTSSTYRELSEN OM DUELIGHEDSPRØVE....

Styrbord skillepunkt

Styrbord skillepunkt

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde på under 15 meter er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde).
Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs.
Duelighedsprøven består af en praktikprøve og en teoriprøve, der bl.a. indeholder søvejsregler og navigation. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd...

Citat: Søfartsstyrelsen

MEGET MERE OM DUELIGHEDSPRØVEN M.M.

Findes på http://www.fritidssejler.dk/
Citat fra "Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere -

Punkt 3 Søsikkerhed
 • Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr (redningsvest, livline mv.)
 • Anvendelse af kollektivt redningsudstyr (flåde)
 • Betydningen af at undgå afkøling
 • Indpakning af kuldeskadet person
 • Organisationen af søredning i Danmark og tilstødende farvande
 • Forholdsregler for at undgå unødige eftersøgninger
 • Indholdet af Søsportens Sikkerhedsråds pjecer
 • Hvorledes hjælp tilkaldes, såvel telefonisk som over radio.