Efterretninger for søfarende - Digitalt kort fra Søfartsstyrelsen
Efterretninger for søfarende - Digitalt kort fra Søfartsstyrelsen

Efterretninger for søfarende - Digitalt kort fra Søfartsstyrelsen

NAUTISK INFORMATION - INTERAKTIVT KORT

SØFARTSSTYRELSEN'S INTERAKTIVE KORT MED NAUTISKE INFORMATIONER - E.F.S.

"Søfartsstyrelsen har nu fået udarbejdet et interaktivt kort med skydeadvarsler, skydeområder og efterretninger for søfarende som kan ses på hjemmesiden"..

Det er nu muligt at downloade specifikke farvandsområder og se i liste- og detaljevisning.
- Alt i alt en væsentlig, god og nødvendig digital opdatering af Efterretninger for søfarende 🙂

SØFARTSSTYRELSEN HAR OPDATERET E.F.S TIL DIGITAL UDGAVE

LÆS OM DE NYE DIGITALE MULIGHEDER MED SØFARTSTYRELSENS KORT

Og opdaterede version af Efterretninger for Søfarende E.F.S. i dette indlæg...

GODT OG NØDVENDIGT INITIATIV

DET GØR DET LIDT NEMMERE AT OVERSKUE

Når Efterretninger for søfarende kan ses på et interaktivt kort

KORTET KAN TILSYNELADENDE IKKE INDLEJRES

Og indsættes/vises på hjemmesider. Til gengæld kan E.F.S downloades for specifikke områder - det er også en forbedring i brugervenligheden af E.F.S. der var tiltrængt med tanke på den teknologiske udvikling der er foregået gennem de sidste 10 år.

E.F.S. DETALJERET VISNING

Hvis du vil se E.F.S i detaljeret visning så klik på menupunktet "Detaljer" øverst til venstre på siden: - Her er valgt "Kattegat".

Efterretninger for søfarende - Digitalt i detalje-visning

Efterretninger for søfarende - Digitalt i detalje-visning

KATTEGAT - LISTEVISNING E.F.S

DET FARVAND DU FINDER ISEFJORDEN UNDER ER KATTEGAT

Klik på det Danske farvandsområde du vil se efterretninger for søfarende for øverst på siden og hold musen ud for det punkt du vil se efterretningen for.

SE E.F.S SOM LISTE

Her er Kattegat valgt som område på forhånd - vælg det område som passer dig..

Efterretninger for søfarende - Digitalt i liste-visning

Efterretninger for søfarende - Digitalt i liste-visning