Du er her
Hjem > Forside > Isefjorden.com

OM ISEFJORDEN.COM

Banner Isefjorden.com
Banner Isefjorden.com
Isefjorden.com er en privat internetportal med fokus på Isefjorden

Isefjorden på Sjælland - Kun 1 time med offentlig transport med tog fra København til Holbæk eller Hundested, Rørvig.

INGEN ØKONOMISK STØTTE

Isefjorden.com er en privat internetportal og der modtages ingen form for økonomiske støtte fra de 5 fjordkommuner, region Sjælland, VisitDanmark, staten eller EU.

NATIONALE TOPPLACERINGER

Isefjorden.com har opnået nationale topplaceringer i søgemaskiner og ligger foran de 5 kommunale turistorganisationer der er støttet økonomisk af kommunerne (læs skatteyderne) omkring Isefjorden.

DEDIKERET FOKUS PÅ ISEFJORDEN

Isefjorden.com har som navnet antyder fokus på Isefjorden, - Roskilde fjord er der nok fokus på i forvejen.
Formålet med internetportalen er at synliggøre og markedsføre hele Isefjords-regionen samlet på et sted og dermed at tiltrække turister til regionen samt at synliggøre Isefjords-regionen overfor borgere i regionen.

INTROVIDEO ISEFJORDEN.COM

VISION

cheked

Visionen med Isefjorden.com er at:
 1. At øge kendskabet til Isefjorden som et fantastisk natur- og sejl-område med en beliggenhed kun 1 time fra København, - via en tidssvarende hjemmeside hvor indholdet kan ses på håndholdte internet-enheder og oversættes
 2. Øge kendskabet til Isefjorden som en oplagt turistdestination for inden- og udenlandske turister og brugere

FORMÅL

MED INTERNETPORTALEN ISEFJORDEN.COM

hjerteFormålet med internetportalen Isefjorden.com er at:
- Via en tidssvarende digitale formidling at kommunikere til inden- og udenlandske brugere og turister hvilket fantastisk sted og naturområde Isefjorden er.

Internetportalen understøttes af sociale medier

- Twitter og YouTube med henblik på at inddrage brugerne og at få spredt informationerne om Isefjorden og de mange unikke oplevelses-muligheder der er på og omkring Isefjorden.

MISSION

AT GØRE DET NEMT..

At gøre det nemt for internet-brugerne at finde informationer om Isefjorden samt formidling af oplevelses-muligheder i og omkring Isefjorden m.m. via en tidssvarende hjemmeside der kan ses på smartphones og tablet, og hvor indholdet kan oversættes.

AKTØRER KONTAKTES IKKE UOPFORDRET

De eneste organisationer Isefjorden.com kan finde på at kontakte uopfordret er organisationer der har en egen interesse i at blive synliggjort og kontaktet vedr. PR & markedsføring f.eks Nakke Festival.
Kontakten vedligeholdes kun hvis Isefjorden.com oplever interesse.

Isefjorden.com kontakter på intet tidspunkt de 5 kommunale organisationer omkring Isefjorden også selvom de kunne have en interesse i at videreformidle Isefjorden.com til deres egne borgere og turister.
Holbæk kommune kontaktes under ingen omstændigheder !

Er der sager eller problemstillinger der kommer offentligt til udtryk med relation til Isefjoren kan Isefjorden.com finde på at kontakte organisationer og privatpersoner - ellers ikke. Der udøves ikke ulovlig markedsføring eller skjulte reklamer via Isefjorden.com hvilket også er være i strid med gældende lovgivning om markedsføring.

ISEFJORDEN.COM OPRETTET

24/8 2015.

BAGGRUND FOR OPRETTELSEN AF ISEFJORDEN.COM

 1. En oplevelse genem flere år samt observationer af forskellige hjemmesider for de kommunale turistorganisationer m.fl.hvor der typisk ikke er ansat personer der har interesse eller erfaringer indenfor det maritime område
 2. Hjemmesider fra kommunale turistorganisationer (dem er der 5 af omkring Isefjorden) hvoraf specielt en (Visit Holbæk) indeholdt/-er mange fejl f.eks døde links<
 3. Oplevelsen af at der ikke skete nogen koordineret og sammenhængende strategi for turismeindsatsen i Isefjorden - et område der ikke er fokus på fra VisitDanmark
 4. At jeg tænke at det kunne gøre anderledes og bedre på en række punkter
 5. At jeg som IT-formidler med digitale erfaringer siden år 2000 havde mulighederne for at udføre en kommunikations- og formidlingsindsats der er bedre og mere offentligt rettet end den der udføres fra de kommunale turistorganisationer
 6. Kommunale turistorganisationer der opfinder deres egne kulturkalender når skatteborgerne i en række fjordkommuner HAR betalt for at kommunale organisationer og borgerne gratis kan oprette kulturevents o.l i det købte kulturmodul fra Kultunaut:
  Det betyder at turisterne skal vide på forhånd at de skal navigere mellem mange forskellige kommunale hjemmesider, herunder udenlandske SAMT kender til de kommunale grænser i Isefjorden: Utopisk...
  Jeg har tidligere tilbudt gratis oprettelse af kulturevents på Isefjorden.com så turister og borgerne kunne se event relateret til Isefjorden på eet sted: Var der ikke interesse for og derfor nedlagt

EFTERSKRIFT:

Et par år efter oprettelsen af Isefjorden.com er en række kommuner gået sammen om det såkaldte "Fjordland" hvor der er lægges meget fokus på Roskilde fjord og hvor Odsherred ikke indgår i det såkaldte "Fjordland" der er en organisatorisk konstruktion uden forankring i den geografiske virkelighed.

100.000 besøgende blev opnået år 2019

Det fremgår af domænenavnet Isefjorden.com at der er dedikeret fokus på formidlingen af Isefjorden - hele Isefjorden, og indsatsen og regningerne betales af en privat person. INGEN af de steder Isefjorden.com linker til og synliggør medvirker til betalingen af udgifterne !

INITIATIVTAGER

INITIATIVTAGER OG EJER AF ISEFJORDEN.COM
WelcomeEr Frank Skibby Jensen. Holbæk. IT-formidler og uddannet projektleder fra Kaospiloterne Hold 1 Århus.
Lokal sejler og webmaster for Isefjorden.com og Holbæk Bådelaug

SOCIALE MEDIER

ISEFJORDEN.COM PÅ SOCIALE MEDIER

brikDu kan finde Isefjorden.com på de sociale medier:
Twitter og YouTube.

KONTAKT

Hvis du vil kontakte Isefjorden.com så se menupunktet "Kontakt".

NYHEDER FRA ISEFJORDEN.COM

OPHAVSRET

Isefjorden.com har ophavsret på alle fotos der anvendes på hjemmesiden medmindre andet er nævnt.
Eneste eksterne kilde til fotos er fotos fra stadsarkivet i Holbæk: Dem har jeg selv indhentet og bearbejdet og de er med kildehenvisning. Alle eksterne kilder f.eks fotos krediteres og anvendes efter gældende standarder.

GDPR

Der indsamles ikke data med videregivelse for øje/formål fra Isefjorden andet til et internt statistik-modul og ved anvendelse af Google-services/-konto.

Isefjorden.com har nedlagt Facebook-side af hensyn til GDPR og medvirker ikke direkte til videregivelse af data til Facebook.
Der er dog indsat sociale medie delings-links via plug-in til CMS/websystemet.

SPAM OG ULOVLIG MARKEDSFØRING

Spam slettes direkte eller anmeldes til myndighederne.

Top
Translate »