Iseefjorden.com - Internetportal med fokus på Isefjorden

ISEFJORDEN.COM OPLEVER AT DER ER ANDRE DER ER GLADE FOR INDHOLDET

På Internetportalen Isefjorden.com – og fint nok 🙂

Holbæk Fjord - Solen går ned. Isefjorden.com

Holbæk Fjord – Solen går ned. Isefjorden.com

ISEFJORDEN.COM UDSAT FOR EN “COPYCAT” DER OPERERER FRA UDLANDET

Hvor der er taget helt egen-produceret specifik tekst der er indsat på den stærkt mistænkelige hjemmeside.
Fortsætter vedkommende medfører det at der anlægges en sag med krav om erstatning.

DEM DER SYNTES AT DE BARE UDEN VIDERE KAN BRUGE INDHOLD OG MATERIALER FRA ISEFJORDEN.COM

Bør nærlæse indeholdet i lov om ophavsret og regler for brug af andres fotos på internettet.

Citat fra Lov om ophavsret (fremhævninger – Red):
Fremstillere af fotografiske billeder

§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 3, 7, 9, 11 og 11 a, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, og stk. 3, §§ 13-16 b, § 17, stk. 1 og 4, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20, 21 og 23, § 24, stk. 1 og 2, og §§ 24 a, 25, 25 a, 27, 28, 30-31, 34, 35, 39-47, 49-58 og 60-62 finder tilsvarende anvendelse på fotografiske billeder. Er et fotografisk billede genstand for ophavsret efter § 1, kan denne også gøres gældende.”

Citat slut

DET ER NU ET PAR GANGE SKET AT JEG FINDER MATERIALER FRA ISEFJORDEN.COM

Som andre uden tilladelse har brugt fotos på egne hjemmesider eller uploader dem under eget navn på internettjenester.
Der er set gennem fingre med det og fremover (Marts 2019) fastholder Isefjorden.com ejerskabet til egenproducerede materialer og det betyder enten email med krav om erstatning eller anmeldelse til myndighederne for brud på loven om ophavsret.

Og det gælder uanset om der er tale om store eller små organisationer eller privatpersoner med eller uden flotte titler: – Loven gælder for både høj og lav.

Er der tale om børn og unge under den kriminelle lavalder så behandles sagen med hensyn til det.

SÅ HVIS DER ER PRIVATPERSONER ELLER ORGANISATIONER

Der misbruger indhold fra Isefjorden.com vil det blive mødt med krav om erstatning.
Kan en tvist ikke løses i mindelighed bliver det af rettens vej med erstatningskrav.

ISEFJORDEN ANVENDER PRESSEFOTOS MED KILDEHENVISNING

Skulle der være personer der anser deres ophavsret for krænket så kontakt Isefjorden.com og indholdet vil blive undersøgt og vurderet.

VIL DU BRUGE FOTOS FRA ISEFJORDEN.COM SÅ ER PROCESSEN

Skriv til Isefjorden.com og angiv hvilket fotos du/I ønsker at anvende, samt hvordan du/I ønsker at anvende foto (kommercielt brug/videresalg gives der ikke tilladelse til gratis medmindre der er tale om en specialaftale).