1929: Lammefjords-dæmningen opføres

OM LAMMEFJORDEN

Citat fra Wikipedia:
“Lammefjordens laveste punkt på 7,5 meter under havet gør ikke blot den inddæmmede fjord til det lavest beliggende sted i Danmark. Den er også lavest i hele Vesteuropa.

Lammefjorden er en fjordarm på Isefjorden i Odsherred nordvest for Holbæk. Efter inddæmning og tørlægning af næsten 6000 ha i begyndelsen af 1900-tallet er det meste nu landbrugsland. Herfra kommer de kendte Lammefjordsgulerødder. Det skal bemærkes at stednavnet Lammefjorden både anvendes om det inddæmmede område og om den resterende fjord (nord for Tuse Næs).”

HISTORIE

Map of Odsherred, Denmark, probably from 1768. Kindly provided by Tim Lykkegren

Map of Odsherred, Denmark, probably from 1768. Kindly provided by Tim Lykkegren – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Oprindeligt var Odsherred en halvø, der kun havde forbindelse til Sjælland via en smal tange, Draget, ved Dragsholm Slot syd for Vejrhøj.

I 1841 påbegyndtes en dæmning over den nærliggende Sidinge Fjord, og erfaringerne ved dræning af denne lille, lavvandede fjord blev brugt 30 år senere, da man startede på at bygge dæmningen fra Gundestrup til Audebo.

Projektet blev foreslået og ledet af lensbaron Zytphen-Adeler, der boede på Dragsholm.

Inden man påbegyndte projektet i april 1873, kunne man faktisk sine steder soppe halvt ud i Lammefjorden ved lavvande, men alligevel var det meget vand, der skulle pumpes ud og mange drængrøfter, der skulle graves. Alt skete med håndkraft, og hestevognene kunne først anvendes, når jorden var så udtørret, at de ikke sank i.

Det tog omkring 2 år at bygge selve dæmningen, som blev lukket den 23. september 1874. Siden er den blevet forstærket efter, at en nordvesten-storm natten mellem 23. og 24. oktober 1921 var nær ved at få vandet til at bryde igennem.

Lammefjorden fremtræder i dag som et fladt stykke land. Det mest markante stræk er vejen Adelers Alle fra Gislinge til Fårevejle Stationsby og Fårevejle Kirkeby: Lang, lige og flad. Helt flad er den dog ikke, da den først går over et par af de øer, der lå i fjorden før tørlægningen.”

FOTO FRA LOKALHISTORISK ARKIV I HOLBÆK

1929: Lammefjords-dæmningen opføres

1929: Lammefjords-dæmningen opføres