Vej med træer og mark

RA NATURSTYRELSENS HJEMMESIDE OM OVERNATNING I DET FRI

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/fri-teltning

 1. Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted
 2. Man må højst slå to telte op samme sted
 3. Teltene må maks. være tre-personers telte
  Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje
 4. Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser
 5. Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale
 6. Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 7. Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje
 8. Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne
 9. Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med
 10. Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde

Hvis du er usikker på, hvor du må telte og grænserne for teltningen, så kontakt den lokale naturforvaltningsenhed.
Oversigt over skove mv. med fri teltning

201 SKOVOMRÅDER MED FRI TELTNING I DANMARK

Du kan også medtage følgende liste over de 201 skovområder på din tur – Se Naturstyrelsen’s hjemmeside hvor listen kan downloades

SE KORT MED MULIGHEDER FOR FRI TELTNING PÅ NATURSTYRELSEN’S HJEMMESIDE

Der er 5 områder med mulighed for fri teltning omkring Isefjorden

Isefjorden.com logo - Privat internetportal med dedikeret fokus på Isefjord/Sjælland/Danmark

Logo Isefjorden.com

SE SIDE MED INFORMATIONER OM SHELTERS OMKRING ISEFJORDEN | KYSTNÆRE CAMPINGPLADSER