Solnedgang Fjordstokkene Holbæk

FRIHAVNSORDNINGENS FORMÅL

TankebobleCitat fra hjemmesiden https://frihavne.dk/om-frihavnsordningen/:

“Formålet med FH ordningen er at gøre det billigere for medlemmerne at besøge hinandens havne og derved fremme sejlads og besøg mellem havnene”.

Der er altså tale om en solidarisk ordning hvor de tilmeldte havne giver hinandens medlemmer fordele…

HVORDAN STARTEDE FRIHAVNSORDNINGEN ?

Frihavnsordningen startede i 80’erne i Limfjorden, men har gennem årende bredt sig til hele Danmark, og også flere havne i Norge, Sverige og Tyskland har meldt sig ind i klubben af frihavne.

REGELSÆT

For frihavnsordningen: Frihavnsordningen må IKKE misbruges til “langtidsparkering” o.l.

DER ER MANGE FRIHAVNE I ISEFJORDEN

Hundested og Rørvig er ikke med i ordningen. Holbæk kommune topper med hele 4 frihavne i Isefjorden.
Det betyder at de 2 indgangshavne til Isefjorden ikke er med i den solidariske frihavnsordning og et besøg i Hundested/Rørvig kan ikke afkrydses som: ” Nu har vi set hele Isefjorden”…

KUN FOR MEDLEMMER AF HAVNE DER ER MED I FRIHAVNSORDNINGEN

Det betyder at dem der ikke er solidariske med andre havne ikke skal regne med en gratis omgang til deres medlemmer.
“Er din havn ikke medlem af Frihavnsordningen, så kontakt din bestyrelse og bed dem om at tage kontakt til Frihavnsordningen via vores kontaktformular og ansøge om medlemskab.”

Citat fra hjemmesiden “Om frihavnsordningen” :
“Frihavne er fremtiden: Formålet med FH ordningen er at gøre det billigere for medlemmerne at besøge hinandens havne og derved fremme sejlads og besøg mellem havnene.

Frihavnsordninger er en ordning, opfundet og drevet af Skive Søsports Havn, med det formål at gøre det billigere for sejlere at besøge hinandens havne.Fra starten var ordningen sådan, at det var gratis for frihavnssejlere at besøge hinandens havne, ud fra princippet at vi låner hinandens pladser. I dag er der indført en ”rabatordning” for frihavnssejlere, hvor vi kan ligge til en reduceret pris i frihavnene.

Hvem kan være medlem af ordningen ?

Medlemskab af Frihavnsordningen gælder for alle havne, klubber og laug, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej. For at deltage i ordningen, kræves det at havnens ledelse godkender dette, og at bådpladser stilles disposition for gæstende både. I Danmark er havnepladserne udstyret med røde/grønne skilte for at vise hvilke pladser der er optaget/ledige.

Havnen betaler en årlig medlemsafgift

Medlemshavne, klubber og laug har pligt til at informere alle deres havnepladsejere om reglerne for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre medlemsfortegnelse og havneoversigt.

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen ?

Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed.

Hvornår kan man bruge Frihavnsordningen ?

FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som “parkeringsordning”. For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales havneafgift. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonen til en ejer i en ikke-frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH-etiketten senest ved overdragelsen.”

DU FINDER INGEN FRIHAVNE I ØRESUND PÅ DEN DANSKE SIDE FRA NORD FOR KØBENHAVN TIL GILLELEJE – HER BYDER DEN SVENSKE HAVNEBY RAA SIG TIL

KORT MED FRIHAVNE ÅR 2019 – SE LISTEN MED DANSKE FRIHAVNE 2020 HER