Træskibstræf 2013 i Holbæk

DETTE INDLÆG VIDEREBRINGES FOR REDAKTØREN AF DUELIGHED.DK

Benjamin Kritensen redaktør på www.duelighed.dk

Efter at have organiseret undervisningen af flere end tusinde fritidssejlere igennem de seneste 15 år, har jeg dannet mig et ganske klart billede af udviklingen på området, og tillader mig i al beskedenhed, at foreslå en simpel og praktisk ny kurs.
Søfartsstyrelsen har tilsyneladende svigtet både sejlerskolerne og eleverne, og ladet markedsmekanismerne udvande kvaliteten i fritidssejleruddannelserne. Derfor frygter jeg for søsikkerheden blandt de mange nye sejlere, som fejlagtigt går rundt og tror, at de har fået en seriøs og solid fritidssejleruddannelse.

DUELIGHEDSPRØVEN VAKLER

I fredags havde jeg endnu en af mine elever til den teoretiske duelighedsprøve hos bemyndiget censor Bent Larsen i Nyborg. Prøven var et operativt interview, med udgangspunkt i elevens hjemmeopgaver. Eleven fik mulighed for at demonstrere sine færdigheder i søkortet, og blev overhørt i pensum over en bred kam, med særligt fokus på fagområderne nødsignaler, lydsignaler, skibslys, dagsignaler og vigeregler.

En sådan eksamination tager typisk 1 – 2 timer, og på basis af undervisning og eksamination af antageligt flere tusinde elever, blev Bent og jeg enige om, at forberedelse til den teoretiske duelighedsprøve kræver mindst 80 timers arbejde for eleven, f.eks. 40 undervisningslektioner + 40 timers hjemmearbejde, eller ca. 80-100 timers selvstudium. Så fatter man ikke, at der reklameres massivt i medierne for fantasifulde projekter som f.eks. “Duelighedskursus på en weekend med beståelsesgaranti!”.

Med hensyn til speedbådsprøverne er det almindeligt kendt, at eleven i mange tilfælde får udleveret et par A4-ark med information om teoretisk søsikkerhed. Da jeg selv skrev en lærebog for speedbådsførere, og kun holdt mig til kernen af det pensum Søfartsstyrelsen officielt kræver, blev bogen på 50 A4-sider.
I dagens Danmark kan helt ubefarne landkrabber møde op lørdag formiddag, få lidt undervisning i en lille jolle med påhængsmotor, blive eksamineret i nogle få minutter, og gå hjem med et speedbådsbevis, som jvf. de nugældende regler kan danne det praktiske grundlag for yachtskipperuddannelsen. Du kan altså møde en 23-meter skonnert i Kattegat, under kommando af en yachtskipper, hvis praktiske erfaring kommer fra en tur i en lille rød gummibåd lørdag formiddag.
Garvede søfolk kan få angstanfald bare ved tanken.

HVORFOR ER DET GÅET SÅ GALT ?

Både dueligheds- og speedbådsuddannelsen er efter min mening virkelig gode – på papiret, og hverken sejlerskolerne eller eleverne kan bebrejdes for det voldsomme og stærkt accelererende værditab indenfor fritidssejleruddannelserne. Ansvaret påhviler i min optik alene Søfartsstyrelsen, som øjensynligt ikke effektivt har kontrolleret, at fritidssejlerprøverne holder den tilsigtede kvalitet. Eleverne presser på, for at få en hurtig og billig uddannelse, skolerne gør hvad de kan for at levere, og konkurrerer således uddannelsesniveauet lige ned i skraldespanden.

HVORDAN KOMMER VI TILBAGE PÅ KURSEN ?

Løsningen ligger ikke i at banke løs på sejlerskolerne med certificering og skærpet tilsyn. Hvis målet er at sikre ensartet kvalitet i fritidssejleruddannelserne, kunne en effektiv og enkel løsning være, at man afholder skriftlige teoriprøver for både duelighedsbevis og speedbådsbevis hver 2. måned i de større byer. Denne service arrangerer Søfartsstyrelsen allerede for VHF/SRC-prøverne, så man kan evt. anvende samme lokaler og samme personale. “Forfaldne” sejlerskoler vil opjustere undervisningen eller uddø, når deres elever dumper på stribe. Billigt, nemt og effektivt.

Til de praktiske prøver skal eleven demonstrere personlige evner til at planlægge, kontrollere og gennemføre en sejlads på en søsikker måde. Der bør kræves en prøvesejlads på mindst 1 time (speedbådsbevis) eller 3 timer (duelighedsbevis), med en garanteret tilfældig, og af Søfartsstyrelsen tildelt, bemyndiget censor. Så slipper de bemyndigede for den ubehagelige, uværdige og stressende følelse af, at være under konstant mistanke for, at samarbejde lidt for intimt med sejlerskolerne.

JEG HÅBER DET BEDSTE OG FRYGTER DE VÆRSTE

Hvis man ønsker at løse problemerne via den model jeg foreslår, vil det kræve, at Søfartsstyrelsen sætter teoriprøver i de større byer på skinner, f.eks. ved outsourcing, men hvis styrelsen prioriterer som de plejer, altså ikke tager ordentlig hånd om kvaliteten af fritidssejleruddannelserne, og tilsyneladende ikke svarer på konstruktiv kritik fra fagpersoner, må jeg frygte, at mange nye sejlere vil afstå fra at uddanne sig søsikkert, når det bliver almindelig viden, at de danske fritidssejlerudannelser er i fremskredet forfald.

De bedste sejlerhilsner 🙂

Benjamin Kritensen redaktør på www.duelighed.dk
Gerdrupvej 150,
4230 Skælskør.


ISEFJORDEN.COM KAN TILSLUTTE SIG KRITIKKEN AF SØFARTSSTYRELSEN

Og har iøvrigt også den holdning at Efterretninger for søfarende kan udarbejdes så de er:
Teknologisk tidssvarende og opdelt i sejllads-områder.
Det er et problem at der i nogle regioner mangler udbydere af maritime kurser og -opkvalificeringsmuligheder.

FORÆLDET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL DE MARITIME GRUNDUDDANNELSER

Isefjorden.com mener også at søfartsstyrelsen skal sørge for at undervisningsmidlerne til de maritime grunduddannelser skal holdes opdaterede og ikke er publikationer med noget som minder om børnetegninger samt skrevet på et sprog som ligger flere tiår agterude: – Der er nogle forlag som har monopol-lignende status og derfor ikke er underlagt et udviklingspres.

OM DIGITALE SØKORT

Søfartsstyrelsen kan også holdes delvist ansvarlige for at Danske fritidssejlere ikke længere kan bruge Danske digitale søkort men nu opfordres til at købe meget dyre løsninger som anvendes til større skibe.
Dermed må en del Danske sejlere bliver kunder hos udenlandske firmaer som kan tilbyde Danske søkort i digitale udgaver…