Frømandskorpset – Specialkorps med base i Isefjorden

Citat fra Wikipedia om Frømandskorpset:
"Frømandskorpset (FKP) (officielt: Søværnets Frømandskorps) er en specialoperations-styrke i Søværnet, der er uddannet til at varetage særligt krævende opgaver på og under vandet, og i kystnære landområder.
Enheden er hjemmehørende på Marinestation Kongsøre ved Isefjorden og løser civile og militære opgaver i krig og fred.

Korpset modtager årligt over 600 ansøgere, hvoraf 10-12 gennemfører uddannelsen på elevskolen og bliver udnævnt til frømænd."

ELEVUDDANNELSEN – FRØMAND

De bedste af de bedste

Frømandskorpset er Søværnets specialoperationsstyrke. En styrke, der med kort varsel kan blive indsat i operationer, hvor frømandens specielle kompetencer gør sig gældende.

Frømanden uddannes primært til at udføre opklarings- og kampopgaver i nærmaritime områder – det vil sige både opgaver på land, vand og kombinerede opgaver, hvor både vand- og landmiljøet indgår. Internationalt er Frømandskorpset ofte de første i ukendte områder og arbejder her med trusselsvurderinger, rekognoscering m.v.

Under frømandsgrunduddannelsen er der forskellige uddannelsestemaer, blandt nogle kan nævnes fysisk og mental træning, orientering, sanitet, radio, skydning, kampsvømning, fartøjstjeneste (her erhverves speedbådsbevis), patruljetjeneste, dykning, faldskærm, survival, rumkamp, entring og sprængning.

For at blive optaget på uddannelsen skal du, ud over opfyldelse af adgangskravene, have fysik, vilje og udholdenhed ud over det sædvanlige.

Citat fra http://www2.forsvaret.dk/ om uddannelsen som elite-frømand i Søværnet

UDDANNELSEN MODUL 1

Elevskolemodul

Elevskolemodulerne er en fortsættelse af grundskolemodulet og det er her den egentlige uddannelse til frømand starter. Uddannelsen starter typisk i uge 8 ved Frømandskorpset i Kongsøre syd for Nykøbing Sjælland. Uddannelsen gennemføres over 34 uger.
Uddannelsen er opdelt i to moduler:

Modul 1

Modul1 genneføres over 21 uger, og det er her, eleven stifter bekendtskab dels med de discipliner uddannelsen kræver, men også med mentaliteten i Frømandskorpset.
Der lægges vægt på både fysisk og mental træning med henblik på at vurdere trænbarheden hos den enkelte.

LÆS MERE...

MODUL 2

Modul 2 varer 13 uger, og her videreudvikles eleven i de fag han/hun allerede har stiftet bekendtskab med i modul 1. Uddannelsen bliver nu mere avanceret ved at gennemføre mere komplekse øvelser og træning ved nu, at anvende viden og færdigheder erhvervet fra de første 21 uger. Under modul 2 bliver kravet til eleverne større i form af en egentlig vurdering af deres evner til at planlægge og gennemføre operationer samt evnen til deres dømmekraft og beslutningsdygtighed.

LÆS MERE
Om uddannelsen som frømand i frømandskorpset på forsvaret.dk

AFSLUTTENDE ØVELSE

Graduation Ball

Når eleven har gennemført modul 2 tilfredsstillende, vurderet ved en afsluttende øvelse af 14 dages varighed, udnævnes han til frømand og træder ind i den operative enhed for at gøre tjeneste. Her vil den nye frømand gennemgå certificering, funktionsuddannelse samt løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling i løbet af den operative tjeneste.

LÆS MERE...

PRØVEFORLØB OVER 5 DAGE

Inden du kan starte på grundskolemodulet samt elevskolemodulet skal du have gennemført et intenst prøveforløb over 5 dage i Frømandskorpsets rammer.
Efter et velgennemført prøveforløb skal du til en kommission bestående af medlemmer fra Frømandskorpset samt Forsvarets Rekruttering. Hvis du her bliver meddelt egnet vil du dernæst blive indstillet til en ekstraordinær lægeundersøgelse. Her skal du godkendes af Søværnets dykkerlæge med udgangspunkt i en lægeundersøgelse foretaget på Rigshospitalet.

LÆS MERE
Om uddannelsen som frømand i frømandskorpset på forsvaret.dk

ER FRØMANDSKORPSET BLEVET TIL ET CIRKUS FOR LEDENDE OFFICERE..?

Som mange andre grene af det Danske Forsvar er frømandskorpset også ramt af en række skandalesager om magtmisbrug, nepotisme/kammerateri/vennetjenester, brug af millitære anlæg til fest og gøjl...

Læs mere om det på det frie medie Olfi.dk

Frank

Projektleder - IT-formidler - Socialrådgiver

Translate »