HAWILAorg

HAWILA PROJEKTET

Citat fra hjemmeesiden: https://www.hawilaproject.org/

"Hawila er en 105 fods galease fra 1935, som er i gang med at blive istandsat og drevet af ildsjæle. Skibet var originalt set bygget til at fragte is mellem Norge og Sverige, som senere blev ombygget til svensk skoleskib og nu ejes af foreningen Hawila Project.
Hawila Project er frivillig organisation, som blev grundlagt i 2014 af en gruppe venner. I dag er der 7 medlemmer af bestyrelsen fra Frankrig, Italien, Polen og England og et kæmpe netværk af gode mennesker omkring os, som altid er klar på at hjælpe, når der er brug for det.

Målet er, den skal krydse Atlanten til december og fragte lokale, økologiske varer til Europa og sætte bæredygtig fragt på dagsordenen, som en del af at reducere den enorme forurening i verdenshavene forårsaget af fossildrevne supertankere.

Hawila Project er en bestyrelse og forening, som ønsker at være et fællesskab og samvær gennem sejlads.

Hawila er et bredt favnende projekt, hvor målet er at sprede viden om bæredygtighed gennem kultur, performance og uddannelse, hvor det smukke træskib er vores platform for disse aktiviteter.

FRIVILLIGE SØGES

På nuværende tidspunkt søger vi frivillige, som har lyst og engagement til at komme og hjælpe os med restorationen. Vi betaler kost og logi".

HAWILA MISSION

Vores mission er at engagere og bygge bro over kystsamfund ved hjælp af en innovativ kombination af: CO2-fri søtransport, forenet med en indbygget platform til kulturudveksling og uddannelse.

Uddannelse

Ved at gennemføre interaktive havneaktiviteter og samarbejde med skoler sigter Hawila mod at skabe opmærksomhed om globalisering langs sin rute. Gennem de sidste år er Hawila blevet et knudepunkt for ideer om alternativer, der udfordrer det nuværende system for produktion, forbrug og transport. Ved at deltage i Hawilas aktiviteter lærer du også om traditionelle sejlads- og vedligeholdelsesfærdigheder ved hjælp af et naturligt og miljøvenligt produkt.

HAWILA SKIBET - HISTORIEN

Hawila er en norsk 32 m lang to-mastet trægalease, bygget i 1935. Hun blev brugt som isfragtskib mellem Norge og Sverige indtil slutningen af ​​1950'erne. Efter isforretningens sammenbrud blev skibet efterladt i en svensk havn indtil 1979. Hun blev senere ombygget som et sejltræningsfartøj af en gruppe unge lærere fra den svenske ø Öckerö og plejede at sejle med skolebørn indtil 2008. Hawila blev derefter solgt til en privat ejer, der brugte hende som lystfartøj til korte ture i Østersøen.

LÆS MERE

HAWILA OMBYGNING I HOLBÆK 2020-2021

I september 2020 startede Hawila en massiv ombygning i Holbæk, Danmark, der skulle omdannes til et kommercielt sejlskibsfartøj. Ombygningen varer indtil november 2021, hvor hun sætter sejl igen.

Hele den forreste del af skibet blev demonteret og holdt kun maskinrummet, kabysen og navigationsrummet. Keelson er blevet ændret med et større og stærkere stykke, hele dampkonstruktionen og stængerammerne blev udskiftet med ny eg samt ca. 1/3 af skibets bundrammer.

LÆS MERE

HAWILA - NON-PROFIT

ENGLISH: go to www.hawilaproject.org and get to know HAWILA!
Foto fra HAWILA.Org

Hawila Project er en non-profit organisation, som ejer skibet HAWILA. Hovedvisionen for organisationen er at engagere og bygge bro mellem forskellige kystfællesskaber ved at transportere lokale produkter med vind. Hawila Project stræber efter at forene transport af produkter med en undervisningsplatform, der informerer om globaliseringens problematikker og udfordrer det nuværende system af fødevarer.

Hawila Project er drevet af frivillige og blev lanceret i vinteren 2014 for at vedligeholde, renovere og sejle HAWILA. Vi rummer forskellige aktiviteter, fra fysisk arbejde, som er påkrævet for at vedligeholde og restaurere skibet, til at organisere events ombord. Derudover etableres et samarbejde med lokale og internationale organisationer for at udvikle projekter, der strækker sig fra scenekunst og uddannelse, til grøn og langsom transport.

Mere information omkring HAWILA og den sejlende cirkus turné kan findes på hjemmesiden www.hawilaproject.org

The Hawila history

Hawila is a Norwegian 32 m long two-masted wooden galease, built in 1935. She was used as an ice freighter between Norway and Sweden until the end of the 1950s. After the collapse of the ice business, the vessel was left abandoned in a Swedish harbor until 1979. She was later refitted as a sail training vessel by a group of young teachers from the Swedish island of Öckerö, and used to sail with school kids until 2008. Hawila was then sold to a private owner who used her as a pleasure craft for short trips in the Baltic Sea. The owner got rapidly exhausted of the continuous needs for maintenance and the high running costs, and left the ship in disrepair in Copenhagen harbor, where he considered dismantling Hawila.

In 2014, the vessel was found by a group of friends that started a large refit, and Hawila was donated to the newly created non-profit organization Hawila Project. When fully rigged, Hawila has 9 sails with a total sail surface of 390 m2. The Swedish state Maritime museum gave Hawila the status of cultural-historical value vessel in 2002.
Hawila officially cooperates with the M/S Museet for Søfart in Helsingor and is a member of the Danish association of wooden ships- Træskib Sammenslutningen (T/S).