Skyer - solnedgang
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Højtryk og lavtryk er relative begreber, der inden for meteorologien dækker over, at der i luftmasser kan være forskelle på tryk. Højtryk beskriver et sted, hvor der er et højere tryk i forhold til den omgivende luft, mens lavtryk beskriver et sted, hvor der er et lavere tryk i forhold til den omgivende luft eller simpelthen et tryk under 1 atm.

Når meteorologerne skal lave vejrudsigter, får de oplysning om de lufttryk, man har målt på et meget stort antal målestationer fordelt over hele Jorden.

Herudfra kan de beregne vindretningerne, idet vinden altid blæser bort fra højtrykkene og søger mod lavtrykkene.

Når der er tale om et højtryk vil det sige, at trykket på stedet er højere end omgivelserne i samme højde over havoverfladen, og omvendt hvis der er tale om et lavtryk.

Vinden vil blive suget imod steder med lavtryk, og blive blæst væk fra steder med højtryk. Det kan sammenlignes med en støvsuger hvor motoren skaber et lavtryk, og luften med støv og snavs vil blive suget op i den. På grund af Corioliskraften bliver vinden dog afbøjet, således at vinden ved et højtryk på den nordlige halvkugle roterer højre (med uret) om trykcenteret. Ved lavtryk drejer vinden mod uret.

Høj- og lavtryk kan grundlæggende dannes på to forskellige måder:

Som termisk tryk og som dynamisk tryk.

LÆS MERE PÅ WIKIPEDIA

Skyer - Isefjord Inderbredning

Fra Fysikleksikon

Høj- og lavtryk – Grundbeskrivelse

Begreberne høj- og lavtryk indgår i de daglige vejrudsigter og vises på et vejrkort med henholdsvis et H og et L.

Disse vejrsystemer skyldes, at der ved havniveau kan være områder med højere tryk end i omgivelserne (højtryk) eller lavere (lavtryk). Højtrykkene vil ofte dække større arealer end lavtrykkene, der kan være stærkt koncentrerede.

Der er visse geografiske områder, hvor trykket det meste af tiden er højt (f.eks. Azorerhøjtrykket). Modsat er der ofte lavt tryk ved Island.

Lufttryk angives i hPa. Ved overfladen er det typisk omkring 1000 hPa. Det repræsenterer den samlede vægt af luften i en søjle med grundarealet 1 m2 strækkende sig fra overfladen til atmosfærens top. Et overfladetryk på 1000 hPa svarer til ca 10 tons luft i luftsøjlen. Til et givet øjeblik vil man kunne måle overfladetryk, der afviger fra gennemsnittet med ca ±5%.