Collage med fotos fra Isefjorden. Fotos og collage Isefjorden.com

DER ER DELTE MENINGER OM HVOR LANG ISEFJORDEN EGENTLIG ER…!

Isefjorden - Sjælland/Danmark

Isefjorden – Sjælland/Danmark. Søkort 116 Isefjorden

Det finder man/k ud af hvis man søger efter Isefjorden i Google:
Wikipedia har følgende informationer om Isefjorden’s længde:

“Isefjord er en ca. 35 km lang og 305 km² stor tærskelfjord, hvilket betyder at den indre del er betydligt dybere end den ydre del.”

GYLDENDAL SKYDER LANGT OVER MÅLET…

Gyldendal mener i deres store Danske enclykopedi at (citat):

“Isefjord er næsten 50 km lang”

ISEFJORDEN.COM HAR MÅLT ISEFJORDEN

Isefjorden er 34.2 Km fra Munkholmbroen til Isefjorden Nord

Og kommer til det resultat at der fra Munkholmbroen (sydlige del af Isefjorden) til den nordligste del af Isefjorden er 34.2 Km. Denne måling er baseret på en måling direkte i Google Maps og tillægges der stykket syd for Munkholmbroen så er der maksimalt tale om 2 Km.

Det betyder at Gyldendal’s opmåling er et pænt stykke over Isefjorden’s faktiske længde og er direkte misvisende med over 10 Km fejlmargin…!
Omvendt er Wikipedia klart bedst af de to til at komme med et helt præcist bud på hvor lang Isefjorden egentlig er:
35 Km.
svarende til 18.89 sømil. En sømil er 1852 meter og distancemål i søkortet.

EN OPMÅLING I SØKORTET VIL GIVE DET NØJAGTIGE RESULTAT