Google-kort med den unikke Isefjordssti

ISEFJORDEN.COM HAR SAT ISEFJORDSSTIEN PÅ ET GOOGLE-KORT

- Med baggrund i de data som stilles til rådighed på hjemmesiden Frilufts-guiden har Isefjorden.com oprettet et Google-kort med den unikke cykel- og vandrer-rute som omgiver Isefjorden.

BESTIL GOOGLE-KORT OG MARKEDSFØR DIT STED/TILBUD

Isefjorden.com logo - Privat internetportal med dedikeret fokus på Isefjord/Sjælland/Danmark

Logo Isefjorden.com


Isefjorden.com har udarbejdet mange Google-kort og finder brugerne ikke hurtigt dit/jeres sted finder de meget hurtigt et andet...

SIDSTE STYKKE UNDER UDARBEJDELSE

Der manglede/mangler et stykke af Isefjords-stien i Holbæk kommune mod Odsherred: Det er politisk besluttet at det skal udarbejdes.

SE ANDRE GOOGLE-KORT OM ISEFJORDEN

Badestrande, campingpladser,ankerpladser, havne, færger...

ISEFJORDS-STIEN: TAG DEN PÅ CYKEL ELLER..? HELE VEJEN RUNDT OM ISEFJORDEN

Isefjords-stien er en unik fjordnær cykel/-vandrer-sti hele vejen rundt om Isefjorden.

GOOGLE-KORT MED ISEFJORDS-STIEN

Opdelt i underruter..

Udarbejdet af Isefjorden.com Dec.2015

OM ISEFJORDSSTIEN

FRA NATURSTYRELSEN'S HJEMMESIDE OM ISEFJORDSSTIEN

:

"Fjordstien er en natursti langs Roskilde Fjord og Isefjorden. Den er til cyklister og vandrere, og når den er helt færdig, bliver den 275 km lang.
Fjordstien bringer dig mange steder tæt på kysten, hvor du kan se vandet, nyde duften og mærke brisen fra fjorden."

ISEFJORDSSTIEN – OPDELT I 7 RUTER

LÆS OM DE 7 RUTER PÅ NATURSTYRELSENS HJEMMESIDE:

Her kan du også gratis downloade foldere med tur-beskrivelser og indsatte kort.

  1. RUTE 1: Fra Kongsøre til Rørvig</li>
  2. RUTE 2: Fra Hundested til Frederiksværk
  3. RUTE 3: Fra Frederiksværk til Frederikssund (Roskilde Fjord)
  4. RUTE 4: Fra Frederikssund til Roskilde (Roskilde Fjord)
  5. RUTE 5: Fra Roskilde til Holbæk
  6. RUTE 6: Fra Kulhuse til Vellerup
  7. RUTE 7: Fra Frederikssund til Skibby
  8. PÅ DET GOOGLE-KORT SOM ISEFJORDEN.COM HAR UDARBEJDET MED ISEFJORDS-STIEN

    Er der kun de ruter med som ligger omkring Isefjorden.

UD I NATUREN KORTET

Ud i naturen kort fra Naturstyrelsen

Digital naturguider på Ud I Naturen kortet...

NATURSTYRELSEN

DU KAN SE ET HAV AF INFORMATIONER PÅ DEN DIGITALE NATURGUIDE "UD I NATUREN"

Og vælge om du vil se: Shelters og primitive overnatningsmuligheder, cykelruter, oplevelser ved vandet og meget mere...

FRILUFTS-GUIDEN

En anden udmærket digital guide til naturoplevelser er Frilufts-guiden hvor du også kan vælge at se forskellige faciliteter og oplevelses-muligheder i naturen.

CAMPINGPLADSER

SHELTERS

SE INFORMATIONER OM SHELTERS OMKRING ISEFJORDEN

- På Isefjorden.com under menupunktet "Natur - Shelters" eller på Naturstyrelsens hjemmeside og digitale guide "Ud i Naturen".