Om Kragejollen. Kilde: Danske lystfartøjer gennem 100 år.

KARAKTERISTIKA FOR KRAGEJOLLER ER AT

  • De er langkølede: - Kølen er lang og går fra stævn til agter
  • De har hængslet agter-ror der sidder i forlængelse af skroget
  • De er klinkbyggede
  • De stikker lavt/har en lille dybgang - og kan derfor komme ind tæt under land
  • Stor bredde og lavt fribord (stykke på båden over vandlinjen
  • Sejler og klarer sig flot i alt slags vejr
Om Kragejollen. Kilde: Danske lystfartøjer gennem 100 år.

Om Kragejollen. Kilde: Danske lystfartøjer gennem 100 år.

KRAGEJOLLEN VAR INTET MINDRE END "DEN NATIONALE BÅDETYPE"

Beskrevet i bogen Danske Lystfartøjer gennem 100 år. Og fandtes i forskellige regionale/lokale udgaver.

Med sin geografisk forankring i regionen der knytter direkte an til Isefjorden og formidlingen af den maritime historie bør/skal Kragejollen være en væsentlig del af fortællingen. Kragejollen skal som regional/lokal skibstype indgå i et maritimt museum for Isefjorden...

BÅDTYPE DER TIDLIGERE VAR MEGET UDBREDT I DANMARK - KRAGEJOLLE

Om Kragejollen. Kilde: Danske lystfartøjer gennem 100 år.

Om Kragejollen. Kilde: Danske lystfartøjer gennem 100 år.

Jeg har selv været den heldige ejer af en såkaldt "Lynæs kragejolle" som jeg købte i tiptop stand fra Søspejderne i Københavns Sydhavn "MÅGEN". Jeg solgte senere kragejollen MÅGEN og købte en glasfiberbåd.

Lynæs ligger syd for Hundested og er sammen med Frederikssund og Holbæk kendt for bådebyggeri.

Inspirationen til "Lynæs kragejollen kommer delvis fra Norge hvor danske skibsbyggere arbejdede på norsk skibsværft.
Det var tydeligt at se slægtskabet mellem skrogene fra viking-skibe direkte videreført i Kragejollen når man så den på land.
Skroget er bredt og kragejollen er en spidsgatter.

MÅGEN og andre kragejoller kunne være kutterrigget: - Det vil sige med 2 forsejl, - yderst et klyver-sejl og så forsejlet.

ÆLDRE MAND SEJLER JORDEN RUNDT I MODERNE UDGAVE AF LYNÆS

Svend Billesbølle stod ud fra Holbæk marina og sejlede jorden rundt i en moderne Lynæs sejljolle/-båd.
Den fortælling giver en direkte forbindelse mellem fortiden og "nutiden". Svend.B sejlede jorden rundt 2½ gange i meget små sejlbåde: Det vil sige en sejlbåde på omkring 22-24 fod svarende til 6-7 meter.
Læs mere om Svend Billesbølle's jordomsejlninger i STORMY 1 OG STORMY 2 her.

DE GAMLE TRÆSKIBE I DANMARK ER ORGANISERET I 2 FORENINGER

Træbskibssammenslutningen TF for erhvervs- og brugsfartøjer og lystfartøjer i DFÆL: - Dansk forening for ældre lystfartøjer

KILDER

  • Danske Lystfartøjer gennem 100 år

HJEMMESIDER