Foto af Lynæs 18 Senior

FRA WIKIPEDIA

Fremhævninger og eksterne links: Webmaster Isefjorden.

Lynæs Junior er en dansk bygget og dansk konstrueret sejlbåd på 14 fod (4,2 meter).

Kendskabet til Lynæsjollen kan føres tilbage til ca. 1820, hvor lods Ole Jensen, Frederikssund, byggede en helt enestående sødygtig og velsejlende jolletype (Ophavsmand til Frederikssundjollen). Særkendetegnet var også dengang dens karakteristiske rundgattede agterstævn og store bredde, som gjorde, at den bjergede sig helt fantastisk, uanset hvorfra søen kom.

Efter en katastrofal orkan i 1852, hvor mange fiskere satte livet til, byggede Ole Jensen en serie fiskerbåde efter Lynæsjollens principper, glimrende sejlere og utroligt søgående. På denne måde blev den lille jolle moder til de store fiskebåde.

Den senere Lynæs Senior er på 18 fod.

Collage med fotos af Svends Billebølle's bøger og Lynæs 18 senior.

Collage med fotos af Svends Billebølle’s bøger og Lynæs 18 senior.

LÆS MERE OM OLE JENSEN OG LYNÆS-JOLLEN HER

https://www.fjordenstræbåde.dk/om-klubben/ – her kommer fortællingen om den Norske inspiration til Lynæs-jollen.

Inspiration fra Norge:
Den egentlige baggrund for træffet, de gamle fiskerbåde, ligger mere end 100 år tilbage.

Ifølge legenden skyldes den typiske bredbugede bådform bådebygger Ole Jensen fra Frederikssund. Han isede inde i Sydnorge i 1800-årene og lærte fra lokale bådebyggere den brede jolle med det runde agterparti at kende. Hjemme i Frederikssund byggede han den første jolle af den type, og fiskerne opdagede, at den var mere sødygtig end de lokale både.

En af Ole Jensens dygtigste lærlinge, Peter Madsen, begyndte senere for sig selv i Lynæs og byggede mange sødygtige fartøjer til Kattegatsfiskeri. Hans sønner, herunder bådebygger Christian Madsen, førte traditionerne videre og byggede Lynæsjoller uden tegninger og skabeloner, men med kunsthåndværkerens øjemål, dygtighed og erfaring. Mange har forsøgt at gøre ham kunsten efter, men i de fleste tilfælde har resultatet dog savnet det ægte særpræg.

Omkring 1960 var der formentlig 7 – 800 Lynæsjoller i Skandinavien, men derefter var udbredelsen stærkt aftagende, utvivlsomt på grund af for få specialister og for kostbar fremstilling. I slutningen af 1960’erne kom der atter gang i produktionen, idet Lynæs Bådeværft gik over til at benytte glasfiber.

Stormy 2 - Foto venligt stillet til rådighed af familien Billesbølle

Stormy 2 – Foto venligt stillet til rådighed af familien Billesbølle

Ved at tage hensyn til især forskellen i materialernes vægt og lytte til Christian Madsen råd lykkedes det at kombinere bådens sødygtighed med glasfiberens fordele med hensyn til holdbarhed, tæthed og nem vedligeholdelse. Så det gamle ordsprog blandt fiskerne i Lynæs gælder stadig:

“Når man ikke kan klare sig på fjorden i en Lynæsjolle, er det ikke muligt at være der i en jolle”.

Citat fra Wikipedia: Slut.

LINKSAMLING

ANDRE LYNÆSSER: