MHV912 HOLGER DANSKE - KALUNDBORG

MHV912 HOLGER DANSKE - KALUNDBORG

HOLGER DANSKE - KOMMANDOBRO

MARINEHJEMMEVÆRET – INDGÅR I DET MARITIME BEREDSKAB

Der er mange frivillige som stiller op i marine-hjemmeværnet og på den måde indgår i det Danske beredskab til søs og havs. De forskellige skibe har hjemhavne regionalt/lokalt.

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 251 KALUNDBORG

Bliv medlem | Medlemsbladet MARTHA |

HJEMMEVÆRNS FLOTILLE 361 ISEFJORD

FARTØJER

Se .Pdf oversigt

JEG VAR OMBORD PÅ HOLGER DANSKE MHV 912 FRA KALUNDBORG TIL SKVULP-FESTIVAL I PINSEN

Hvor der var åbent skib og man kunne høre mere om marine-hjemmeværnet og se skibet m.m.
Tak for en god snak og tak til de frivillige i marine-hjemmeværnet for det maritime beredskab.

Instrumenter HOLGER DANSKE MHV 912

EFFEKTIVT BEREDSKAB

"Marinehjemmeværnets 30 fartøjer ligger i havne jævnt fordelt over hele landet. Fartøjerne er udrustede med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations- og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver.

De frivillige besætninger på fartøjerne er parate til at rykke ud hele døgnet rundt inden for en time. Ofte er fartøjet allerede ude af havnen en halv time efter alarmen er gået."

OPGAVER

REDNINGS- OG MILJØOPGAVER

Når der er sket ulykker til søs, er Marinehjemmeværnet ofte den nærmeste hjælp. Det kan være, når mennesker eller skibe er kommet i havsnød, eller det kan være til opgaver ved olieforurening.

FARVANDSOVERVÅGNING

Marinehjemmeværnet deltager som et fast element i overvågningen af de danske farvande i sam­arbejde med Søværnets Operative Kommando. Hver weekend er to marinehjemmeværns­fartøjer ude og holde et vågent øje med trafikken til søs"..

BESÆTNINGEN

"Besætningen på et marinehjemmeværnsfartøj består af 12 mand M/K. Hvert fartøj har flere besætninger, så de skiftes til at have beredskabsvagt og kan afløse hinanden ved større opgaver.

De enkelte besætninger fungerer som faste grupper, hvor træningen af samarbejdet er vigtig.

Det skal fungere, for når man er ude på havet, har man ansvaret for hinandens og for andres sikkerhed, og man skal derfor kunne stole på, at alle klarer deres del af opgaverne. Overblik, handlekraft og ansvarlighed er derfor vigtige personlige kompetencer om bord."

LÆS MERE...

Om uddannelser.