AIS-kort på havne-hjemmeside

SKIBSTRAFIK I ISEFJORDEN – SKIBE MED AIS

Isefjorden.com logo - Privat internetportal med dedikeret fokus på Isefjord/Sjælland/Danmark

Logo Isefjorden.com

Der er nu zoomet ind på Isefjorden i kortet.

SE SKIBSTRAFIKKEN I INDRE DANSKE FARVANDE

På dette interaktive kort kan du se alle skibe som har installeret AIS ombord. Du kan se informationer om: Skibets navn, type, længde/bredde/dybgang, last, destination, kurs og fart…

DER ER MANGE DER GERNE VIL SE AIS-KORT MED SKIBE

Og mange besøg på denne side/internetportal med dedikeret fokus på Isefjorden.

ANDRE MULIGHEDER ER AT SE SKIBE PÅ HJEMMESIDEN

https://www.vesselfinder.com/da og/eller http://www.marinetraffic.com

WIKIPEDIA OM AIS

“Automatic Identification System Fra Wikipedia, den frie encyklopædi Grafisk visning af AIS-data Automatic Identification System (forkortes AIS) er et maritimt radiosystem til automatisk identifikation af skibe og andre enheder i forbindelse med søfart. Systemet fungerer ved at fartøjer, som er udstyret med en AIS-radiotransponder med mellemrum udsender en digital radiobesked på et reserveret VHF-bånd. Beskeden indeholder blandt andet informationer om skibets navn, geografisk position, kurs, fart, dybgang m.v og kan modtages af andre AIS-radiotranspondere, som er indenfor rækkevidde. Modtagerens udstyr kan derefter præsentere informationerne om skibet på et display eller på et elektronisk søkort. Det er også muligt at sende tekstbeskeder via systemet, herunder f.eks. vejrmeldinger og navigationsadvarsler. Udover at systemet kan bruges til navigation, kan man via land- og satellitbaserede AIS-transpondere, såkaldte base stations, modtage de kontinuerligt udsendte beskeder fra skibstrafikken, og derved få et detaljeret overblik over trafiksituationen. Dette åbner nye muligheder for at overvåge skibstrafikken og f.eks. foretage vurderinger af om farvandsafmærkningen er tilstrækkelig. I forbindelse med opklaring af søulykker og miljøulykker, kan det data som er indsamlet af systemet være afgørende bevismateriale.”

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AIS – SØFARTSSTYRELSEN

AIS-kort på havne-hjemmeside

AIS-kort indsat på hjemmeside

Læs mere om AIS på Søfartsstyrelsens hjemmeside…