Kursretter skema

ISEFJORDEN.COM VIL GERNE MEDVIRKE TIL AT DU KAN REGNE KURSEN UD

Isefjorden - privat internetportal med fokus på Isefjorden
Og her kan du se hvordan du regner dit skibs kurs ud fra kompas til søkort og fra søkort til kompas.

Udarbejdet af Frank Skibby Jensen.

DIGITALE PRODUKTER FRA ISEFJORDEN.COM

Du kan støtte min internetportal ved at betale for den ydelse jeg leverer til dig:-)
Det kan ske ved at du køber en profilside eller andre digitale produkter…

Markedsfør din turistattraktion eller sted på Isefjorden.com med en profilside
Markedsfør din turistattraktion eller sted på Isefjorden.com med en profilside

KOMPASKURSEN

Kaldes for Styret Kurs devierende og forkortes St.K.Dv.
Deviation er metallers påvirkning af kompasset under forskellige kurser.
Kompaskursen indeholder alle de fejlkilder der er: Deviation + misvisning + Afdrift (vinden) + strøm (vandets påvirkning af fartøjet/skibet)

SØKORT-KURSEN

Holbæk fjord - Tysk søkorts-serie
Holbæk fjord – Tysk søkorts-serie. Isefjorden.com

Kaldes for Beholden Kurs retvisende fordi den er rettet for både deviation, misvisning, vind og strøm. Forkortes Beh.K.Rv

DEVIATION ER

Den fejlvisning metaller ombord giver på kompasset.Forkortes DV.

MISVISNING ER

Den fejlvisning det giver at der er forskel på den geografiske og den magnetiske Nordpol.
Oplysninger om misvisningen finder du i søkortet hvor den er angivet i en kompasrose.
Misvisningen kan henholdsvis tiltage og aftage årligt og den skal du så udtage og medregne.
Forkortes Mv.

AFDRIFT ER

Vindens påvirkning af fartøjet som “skubbes” til siden – væk med vinden.

STRØM ER

Strømmens påvirkning af fartøjet som “skubbes” til siden – væk med strømmen.
I den mere avancerede kursberegning skal du oprette en strømtrekant for at udregne strømmen.

KURSRETTERTABEL

Fra Kompas til Søkort

Fra Styret kurs devierende (St.K.dv = Kompas) til Beholden Kurs retvisende (Beh.K.Rv = Søkortkursen).

Kurs betegnelse

Viser/Ret for..

Styret kurs devierende St.K.dv Kompasset
Deviation Øst = + /West = Minus
Styret Kurs Misvisende St.K.Mv
Misvisning Øst = + /West = Minus
Styret Kurs Retvisende St.K.Rv
Afdrift (Vinden) Ret væk med vinden
Sejl Kurs Retvisende Sj.K.Rv
Strøm (Vandets påvirkning) Ret væk med strømmen
Beholden Kurs Retvisende Beh.K.Rv = Søkort-kursen: Udsæt i søkortet

KURSRETTER SKEMA FRA SØKORT TIL KOMPAS

Fra Beh.K.Rv til St.K.Dv

Kurs betegnelse

Ret for

Beholden Kurs retvisende Beh.K.Rv = Søkort-kurser
Strøm Ret imod strømmen
Sejlet Kurs Retvisende Sejl.K.Rv
Afdrift (Vinden) Ret imod vinden
Styret Kurs Retvisende St.K.Rv
Misvisning (Mv) Ø = Minus. W = Plus
Styret Kurs Misvisende St.K.Mv
Deviation (Dv) Ø = Minus. W = Plus
Styret Kurs Devierende St.K.Dv = Kompasset skal vise

DEN ENE VEJ – FRA KOMPASSET TIL SØKORTET

Fra kompasset til søkortet gælder det at:
1. Ret væk med strøm og vind
2. Øst = + /West = Minus

DEN ANDEN VEJ – FRA SØKORTET TIL KOMPASVISNINGEN

Gælder det at:
1. Ret imod strøm og vind
2. Øst = Minus/West = Plus

HUSKEREGLER

  • Sejl Kurs Sejl.K ligger OP IMOD strømmen
  • Beholden Kurs ligger VÆK MED strømmen
  • Sejl.K ligger i LÆ AF St.K
  • Styret Kurs St.K ligger LUV FOR Sejlet Kurs

LAV EN SKITSE

CrossHvor du indtegner et kryds (Nord/Øst/Syd/Vest) og sætter et par streger for kurser og rettelser.

ØVELSE GØR MESTER

Træning gør at du får det indarbejdet.

DET NÆSTE ISEFJORDEN.COM KUNNE FINDE PÅ

– Kunne være at oprette et regneark hvor der er indsat regler for om der skal lægges til eller trækkes fra: – Det tygger jeg lige lidt på 🙂

NU KAN DU REGNE KURSER UD SKIPPER

Næste skridt er at du lære at udregne strømtrekanter…

NÅR DU HAR LÆRT AT UDREGNE STRØMTREKANTER

Kunne næste skridt være at du lærer at udregne din position ved hjælp af en sekstant…

Her er der 2 systemer som er meget brugt: H.O 229 og H.O 249.
H.O er en forkortelsen for Height observated og hvis du skal over Atlanten eller på Jordomsejlning så det bare med at komme igang – God tur 🙂

UDARBEJDET AF

Frank Skibby Jensen – Isefjorden.com

Translate »