MOB Øvelse i Holbæk inderfjord Sommeren 2021
SE FOTOS FRA MOB-ØVELSE 2021

MOB ER EN FORKORTELSE FOR “MAN OVER BOARD”

Og på Dansk er der tale om “Mand over bord” d.v.s. en person er faldet i vandet fra en båd/skib/fartøj. Med termen mand over bord skeles der ikke til køn – det gælder alle personer !
isefjordenbannersailing

MOB – EN RÆKKE PROCEDURER I FORBINDELSE MED MOB

Enhver sejler skal kunne udføre “Mand over bord” manøvrer og bør øve sig i at vedligeholde træningen i at udføre MOB-procedurer gennem hele sejlsæsongen og helst under forskellige forhold…

DIT ANSVAR SOM BÅDFØRER

stjerne

Som bådfører er det dit ansvar at sørge for at gaster kender til mand/k over bord manøvren, og det er dit ansvar at sørge for at sejladsen sker forsvarligt og sikkert.

MAND OVER BORD MANØVREN

Fra Sikkerhed til søs/Sejl sikkert:
Findes i to forskellige udgaver: Cirklen og otte-tallet…

DEN HURTIGE – CIRKLEN

 1. I en sejlbåd har du valget mellem at manøvrere med eller mod vinden.
 2. Vælger du at manøvrere med vinden, skal du sejle med vinden 90 grader ind fra siden.
 3. Fortsæt til du er klar til at bjærge den, som er faldet over bord.
 4. Drej båden, til du har vinden ind fra modsat side.
 5. Afpas drejet, så stævnen peger mod vinden, og båden stopper, når du er tæt på den overbordfaldne.

DEN LANGSOMME OG MERE SIKRE I HÅRDT VEJR – OTTETALLET

I hård vind kan det være en fordel at manøvrere mod vinden ved at sejle i et ottetal.
Ved at sejle mod vinden undgår du at bomme.

MOTORBÅD

motorboat

Drej båden og styr med vinden. Sejl 50 til 100 m med vinden, drej båden skarpt rundt og tag gassen af motoren. Styr op mod vinden og læg båden på vindsiden tæt ved den overbordfaldne.
Sæt motoren i frigear og lad vind og bølger standse båden.
Brug aldrig propellen, når du er i nærheden af den overbordfaldne.

HANDLINGER VED MAND OVER BORD

Råb Mand over bord! og kast altid en redningskrans ud til den overbordfaldne.
Få en gast til at udpege retningen til den overbord-faldne og komme med en afstandsbedømmelse.

LINKS

Fra Sejl Sikkert:
Introduktion MOB | Manøvrer | Opsamling | Udstyr | Overlevelse | Kuldeskader |

TEMPERATUR, VINDSTYRKE/SØ OG HURTIGHED – AFGØRENDE FAKTORER

“En ting er at udføre en MOB-Øvelse en solrig sommerdag i et beskyttet farvand hvor der rolige omstændigheder og at være flere ombord til at koordinere redningen af personen som er faldet over bord”..

NOGET HELT ANDET ER

“At du skal kunne gøre det alene en dag/aften/nat hvor det er blæsende og koldt“…

JEG ØVER MOB HVERT ÅR – ALENE

Og jeg øver MOB i forskellige vejrsituationer så MOB-øvelsen ikke kun udføres under rolige forhold.
Jeg tæller sekunderne fra udsætning af hvid fender med line indtil jeg har fat i fenderen igen og simulerer at der er tale om en person der ligger i vandet d.v.s. der afsættes tid til at skulle hjælpe en person op af den nedfaldne badelejder. For at stresse mig selv kan jeg finde på at smider to fendre ud og skal så have fat i begge igen indenfor et kort tidsrum.

VÅD PERSON DER ER KRAFTSLØS OP AF VANDET – HVORDAN..?

Brug spillet til at hente kraft nok til at kunne få en kraftløs person op af vandet ved at der udlægges en line fra forreste klyds henover spillet til forsejl og udover skibssiden – eller brug spillet til storsejlet, eller lav en stor løkke den overbordfaldne kan få over hovedet og under armene til at bringe den overbordfaldne person op af vandet via spillet eller storskødet og bommen.

HASTIGHEDEN ER AFGØRENDE

paereFalder en person over bord på et fartøj som f.eks sejler med stor hastighed, – uden redningsvest og uden flydedragt/overlevelsesdragt på, eller f.eks en solosejler som ikke bruger livline ombord”…
Så vil det i de fleste tilfælde være et spørgsmål om minutter hvor den overbord-faldne skal reddes op af vandet og ombord igen, og afkølingen af kroppen i koldt havvand (+ evt blæst/sø/nedsat sigtbarhed) gør at der ikke er tid til at fumre for meget rundt: – Igen en god begrundelse for at holde MOB-øvelser konstant igennem hele sejlsæsongen.

SOM SKIPPER ER DET DIT ANSVAR

jollyrogerAt sørge for sikkerheden for alle ombord. Og det er helt okay at du som ansvarlig skipper pålægger din besætning at skulle lære MOB-procedurer for det kan jo også ske at skipper falder over bord og så skal besætningen jo helst kunne sejle/styre skibet.
Der er sket MOB for langturssejlere hvor en medsejler ikke kunne MOB med fatale følger…

ALENESEJLER I HÅRDT VEJR – PÅ MED LIVLINE OG LINE UD AGTER MED FENDER I

Når jeg sejler alene kan det blive nødvendigt at fastgøre rorpinden – det betyder at sejlbåden fortsætter med at sejle hvis jeg falder overbord – her skal jeg så bruge livline og kan også finde på at smide en lang line ud agter med en fender for enden – så har jeg den at gribe fast i som sidste mulighed.
Og så bruger jeg tid på at finde ud af hvilken “sektor” vil ende i hvis der ikke justeres på det fastgjorte ror:
Det er en rigtig dårlig ide at forsøge at svømme en sejlbåd op der går mere end 2-3 knob med vådt tøj + opblæst redningsvest og som kulderamt…

GASTER DER IKKE GIDER/VIL LÆRE AT UDFØRE MOB

Er en trussel imod skippers sikkerhed hvis det er skipperen der falder overbord !
Spørgsmålet er så om disse personer ikke er farlige at have med ud at sejle…

DE FARLIGE YDERPUNKTER…

Det er besnærende at tro at der ikke sker noget alvorligt når man ligger i havn, eller der er rolige forhold. Og det kan også være fristende at tage en tidlig tur hvor alt udstyret endnu ikke er i orden/ombord, og i den anden ende af sejlsæsongen lige skulle snuppe en sidste tur hvor det er koldt og måske blæsende og hvor alt udstyret måske heller ikke er ombord.

Der sker desværre en del drukne ulykker på havne hvor personer falder i vandet og drukner og der er i en del af dem alkohol involveret. Og der sker desværre også en del drukneulykker hvor personer falder over bord fra joller: Pludselig sø/bølger evt. kombineret med tisseri og ingen redningsvest + evt. alkohol giver en farlig kombination.

SOLO-SEJLER… – HUSK LIVLINEN

sailboatSolo-sejlere skal passe på med ikke at bruge en livline specielt hvis de sejler med en form for auto-pilot eller snor på rorpinden: Båden sejler hurtigt videre og der går ikke lang tid før man ligger langt bagude – agterud-sejlet evt. af sin egen båd…

Der var i 2015 et tilfælde hvor en Dansk sejler faldt over bord og hvor hans sejlskib forsatte for auto-pilot/selvstyrer (hvilket var med til at sætte gang i en eftersøgning da den løb på land og blev fundet uden nogen ombord. Han overlevede hele 10-18 timer i vandet og selvom det var om sommeren er det alligevel noget af en bedrift: – Det er ikke mange som vil kunne klare mere end et par få timer i koldt vand uden at blive stærkt afkølede og få rystelser/lammelser..

AFKØLING OG GENOPLIVNING

readerSom sejler bør du kende til: Afkøling (Hypotermi), 1.hjælp og genoplivning. Meterologi. MOB.
Vindchill-effekten (vindens afkølings-effekt på hud/kroppen). Praktisk sømandsskab.

FORSLAG TIL ØVELSER

 • ALARM MOB: Er du ude og sejle med en eller flere gaster smider du på et tidspunkt uden varsel en redningsvest eller bøje overbord og viser hvordan der udføres en MOB
 • Når besætningen er trænet i at udføre en MOB (det siger du som skipper at de SKAL) hopper du en
  dag i vandet iført flydedragt/overlevelsesdragt: Din besætning skulle gerne kunne redde dig ombord igen.
  Ellers udskift dem hvis du overlever eller træn dem mere i MOB
 • Alle som skal med på lidt længere ture skal lære at udføre en MOB: Det viser du dem. Lad dem selv prøve at styre/skifte halse på sejlbåden/styre motoren

RIGTIGE DÅRLIGE IDEER

Efterskoler og alle andre (som ikke er sejlervante) skal ikke tage på vandet hvis det er:

Koldt | Blæsende | Vinter | Høj sø | Ukendte forhold |
– Redningsvest som IKKE har signal-farver.
– Mørkt (mørkeblåt og sort tøj ombord): – Ses meget dårligt og næsten ikke hvis der er høj søgang, skumring/lav sigtbarhed.
– Drik dig i hegnet og tag ud og sejl…

Efter ulykken på Præstø fjord hvor en efterskole kæntrede i deres lang-kano sent på efteråret har Søfartsstyrelsen skærpet krav til udstyr og procedurer for efterskoler.

WIKIPEDIA – LÆS OM PRÆSTØ ULYKKEN

“Senere fandt man ud af at dragebåden ikke var sikkerhedsgodkendt af Søfartsstyrelsen.
I stedet for redningsveste var eleverne kun udstyret med svømmeveste, og de svømmeveste, der blev brugt, havde ikke signalfarver, hvilket vanskeliggjorde eftersøgningen. Desuden blev der heller ikke brugt våd- eller tørdragt.”

>Lærere skal ikke lege supermænd hvis de risikere andres liv end deres eget (som det skete med Præstø-ulykken !
De bør minimum have duelighedsbevis og praktisk erfaring med at sejle…

I.f.b.m. Præstø-ulykken blev der ikke anvendt redningsvest (kun svømmeveste) og de anvendte heller ikke flydedragter/overlevelsesdragter !

GODE IDEER

 1. Sikkerhedsudstyr som er i orden og som tages i brug: Redningsvest til alle ombord er lovpligtigt.
  En overlevelsesdragt/flydedragt kan vise sig at være en livsvigtig investering
 2. At skue op for sikkerheden og -niveauet når det er:
  Sent på sæsongen | Koldt | Blæsende | Høj sø | Høj Vindchill (vindens afkøling) | Vinter | Lav vandtemperatur |
 3. At holde dig selv og evt. gaster og besætning trænede i at udføre en MOB og gerne under forskellige forhold
 4. At kende sit udstyr og sin båd/fartøj
 5. At kende det farvand/det sted man/k sejler
 6. At holde sit fartøj sikkert og vedlige = Løbende udbedringer og konstant vedligehold/udskiftninger af slidt/forældet udstyr
 7. At kende søfartsreglerne, – at have kendskab til meterologi, praktisk erfaring og sund fornuft
 8. At have aftalt med en partner/ven/familie at man ringer når man er kommet i havn og evt. på et aftalt tidspunkt når man er ude og sejle: – På den måde er der en “livlinje” til land
 9. Konkurrencer i MOB-manøvren