HOLGER DANSKE - KOMMANDOBRO

MHV912 HOLGER DANSKE - KALUNDBORG

MHV912 HOLGER DANSKE - KALUNDBORG

SØREDNING I ISEFJORDEN

Mand med spredte arme

HVIS DU KOMMER I HAVSNØD PÅ ISEFJORDEN

Citat fra Forsvaret.dk:

"Eskadrille 722 har konstant tre SAR-vagter klar på henholdsvis Flyvestation Aalborg, Flyvestation Skrydstrup og i Roskilde Lufthavn. Her er de klar til at gå i luften på under 15 minutter om dagen og 30 minutter om natten. "

https://forsvaret.dk/da/opgaver2/nationale-opgaver/eftersogning-og-redning/
https://www.hjv.dk/oe/MHV/om-os/Sider/Eftersoegning-og-soeredning---SAR.aspx

Helikopter

SEARCH AND RESCUE – SØG OG RED

SAR er en forkortelse for "Search and rescue" altså eftersøgning- og redningsoperationer.

Citat fra Wikipedia:
"I Danmark varetages SAR-tjenesten fortrinsvis af flyvevåbnets Eskadrille 722, marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten i koordination af det fælles redningscenter JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) i Århus.

Året rundt dækker tre redningshelikoptere det meste af Danmark fra flyvestationerne Ålborg, Skrydstrup og Roskilde Lufthavn".

Læs mere om SAR i Danmark på Wikipedia...

Anker

HJEMMEVÆRNET I ISEFJORDEN FLOTILLE 361 ISEFJORD


Citat fra hjemmesiden:

"Hjemmeværnsflotille 361 "Isefjord" (HVF 361) og fartøjet MHV 905 ASKØ er placeret i Hundested.
Flotillen har godt 70 medlemmer og størstedelen indgår i en af vores fem besætninger. Alle besætninger har faste sejldage hvor der trænes forskellige former for søredning, udlægning af flydespærringer, sejlads med gummibåd, behandling af tilskadekomne, helikopter-hoist, redning og hundredvis af andre ting. ASKØ er på havet de fleste hverdagsaftener året rundt."

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, redning, havmiljø og bevogtning.

Marinehjemmeværnets fartøjer er udrustet med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations- og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver.
Fartøjerne ligger i havne rundt om i hele landet.
De frivillige besætninger er parate til at rykke ud hele døgnet inden for en time.

stjerne

DANSK SØREDNINGSSELSKAB- MED STATION I LYNÆS

Citat fra hjemmeside
"DSRS har følgende mission og vision: 
Mission

At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs."

For mere end 10 år siden besluttede nogle ildsjæle at starte en station i Nordsjælland efter en henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab.
Svenskerne kunne se de blev kaldt ud til flere og flere søredninger i den danske del af Øresund.
I dag er der 10 stationer og omkring 170 frivillige som 24 timer i døgnet og 365 dage om året står klar til at hjælpe sejlere i indre danske farvande som har brug for assistance til nærmeste havn.

Vi kalder det forebyggende søredning...

Hjemmeside Dansk søredningsselskab - Lynæs http://dsrs.dk/dsrs-lynas

Vagt telefon: 27 60 11 03

DSRS Lynæs Lynæs Havnevej 3390 Hundested
Stationsleder: Bo Vinten