DE 5 BADERÅD

Citat fra www.respektforvand.dk
De 5 baderåd er strandens færdselsregler og rygraden i kystlivreddernes oplysningsarbejde, fordi de fleste drukneulykker kan forklares med, at et eller flere baderåd ikke er overholdt.

Baderådene er udarbejdet i samarbejde med internationale livredningsorganisationer og er afstemt med Søværnets Operative Kommando (SOK).

  1. Lær at svømme
  2. Gå aldrig alene i vandet
  3. Læs vinden og vandet
  4. Lær stranden at kende
  5. Slip ikke børnene af syne

LÆR BØRN OM VAND

Den voksende danske vandkultur forbedrer børn og unges mulighed for at lære at svømme, men den øger samtidig risikoen for drukneulykker. Derfor er det vigtigt at lære børn at omgås vand med respekt.

Læs mere på www.respektforvand.dk/Boern/Laer-boernene-om-vand

RED DIG SELV

Citat fra Respektforvand.dk:

Når du opholder dig i eller ved vand, kan en nødsituation pludseligt opstå, og så er det vigtigt, at du kan svømme og er i stand til at redde dig selv.

Læs mere..

LÆS BØLGERNE

http://www.respektforvand.dk/Ved-vandet/Laer-om-vand-og-vejrforhold/Boelgerne
"Ved bølgebrydning bliver vandmasser sat i bevægelse, og denne bevægelse af vand kan være så kraftig, at den kan skubbe mennesker omkuld. Derfor skal du være opmærksom på bølgernes størrelse, når du bader."

Læs mere på www.respektforvand.dk/Ved-vandet/Laer-om-vand-og-vejrforhold/Boelgerne

HENT MATERIALER

På hjemmesiden Respektforvand.dk kan du hente gratis materialer om b.la badesikkerhedsråd, sikkerhed på havnen, folder om revlehuller, og se informationer om strandnummering m.m.

HENT MATERIALER