Hammeren - syd for Hammer bakke

FRILUFTSGUIDEN.DK -KORT

Skærmbillede af hjemmesiden Frilufts-guiden

NATURSTYRELSEN

"Naturstyrelsen har opført shelters på særligt naturskønne steder i skovene – beregnet til overnatninger.
- Et shelter kan være alt fra et lille hus, med plads til en familie – til en stor overdækning, hvor op til 30 personer kan sove med tag over hovedet og ly for natten. Visse shelters kan bookes på forhånd, så man kan sikre sig fortrinsret."

www.friluftsguiden.dk kan du planlægge turen og f.eks få vist shelters, teltpladser, vandrehjem m.m.
Der er også kortet "Ud i naturen" hvor du kan se primitive overnatningsmuligheder, cykel/vandrer-løbe/MTB-ruter m.m.

KYSTNÆRE OVERNATNINGSPLADSER

GRATIS KORT OVER KYSTNÆRE TELTPLADSER OG SHELTERS OMKRING ISEFJORDEN

Du kan hente et gratis kortudgivet af ERFA-gruppen for primitive teltpladser i Danmark og fjordkommunerne: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund og Halsnæs.
Isefjorden - Danmarks næststørste fjord.

KORTET KAN FÅS ELLER DOWNLOADES HOS LOKALE TURISTBUREAUER

Fjordkommunerne eller Kattinge Værk's publikation kan ses på hjemmesiden www.friluftsraadet.dk "Overnatning i det fri" som kan købes hos Dansk Cyklistforbund www.dcf.dk

GRATIS KORT OVERKYSTNÆRE TELTPLADSER/SHELTERS OG ISEFJORDSSTIEN

Kort over Fjordstien og kystnære overnatningspladser langs Roskilde Fjord og Isefjorden kan hentes her: http://www.kattingevaerk.dk/lejrpladseriroskildefjordogisefjorden.asp

FRI TELTNING

På Naturstyrelsen's hjemmeside kan du se de danske skove hvor der er mulighed for fri teltning:

REGLER FOR FRI TELTNING

SMÅ LEJRPLADSER – NATURSTYRELSEN

"Små lejrpladser er beregnet til enkeltpersoner, familier og smågrupper, der vil overnatte i naturen med eller uden telt eller lignende. Typisk består en lille plads, ofte kun markeret med en pæl. Der kan dog også være en bålplads. Nogle steder er der også opsat et shelter, som man kan sove i. Pladserne kan ikke bookes."

REGLER FOR BRUG AF DE SMÅ LEJRPLADSER

Citat fra Naturstyrelsen's hjemmeside:

"Man må højst overnatte to nætter på samme plads, medmindre andet er aftalt med ejeren - for Naturstyrelsen den lokale enhed.
Hold pladserne pæne, og husk at tage dit affald med dig, når du forlader området".

BOOKING AF SHELTERS/LEJRPLADSER

GOOGLE KORT