Sikkerhed på Holbæk ny havn - September 2019. Isefjorden.com

ALT DET MATERIALE JEG SELV HAR UDARBEJDET OG UPLOADET PÅ ISEFJORDEN.COM

Jeg ser en mistænkelig hjemmeside der angiveligt handler om Isefjorden der er ejet af person i udlandet og hosted på server i udlandet der copycatter den lige lovligt meget: Og som er meget meget mistænkelig !

JEG KAN AF STATISTIKKER PÅ MIN INTERNETPORTAL SE AT DER ER TENDENSER TIL ET MØNSTER

Og opdager jeg at indhold fra min internetportal som jeg selv har udarbejdet og stiller gratis til rådighed bliver kopieret og plagieret så tager jeg legale skridt til en egentlig stævning/erstatningssag.

HVIS DU TROR AT DU UDEN VIDERE KAN SCORER INDHOLD FRA ANDRE FOLKS HJEMMESIDER

Som er ejet af privatperson og der ikke er tale om kildehenvisninger og anvendelse af almindelig god stil så ligger min lovhjemmel til at sagsøge dig i Lov om ophavsret:
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

EN DEL EJERE AF DANSKE DOMÆNENAVNE SKAL VÆRE GLADE FOR DEN MANGLENDE KONTROL MED DANSKE DOMÆNNAVNE

Der så ikke udføres af DK-hostmaster. Jeg kender så også til andre muligheder end Lov om ophavsret der kan gøres gældende der kan medføre at copy-cat hjemmesider kan blive nedlukket.

SNUPPER DU MINE FOTOS ER DET HURTIGT AFSLØRET

Og så modtager du en email med krav om betaling – i første omgang søges sagen løst i mindelighed og inden jeg henvender mig har jeg sikret dokumentationen. Svarer du ikke på henvendelsen er næste skridt at du modtager en stævning med erstatningskrav.
Og du skal ikke regne med at du kan bruge den der med at “Det vidste jeg ikke”:
Det ville svare til at folk der kører for hurtigt på landeveje o.l skulle slippe fordi de ikke kender færdselsloven.
Ukendskab til gældende lovgivning fratager ikke for ansvar. Og den gælder selvfølgelig også den anden vej.

MENER DU AT JEG COPYCATTER DEN..?

Skriv til mig med henvisning til det indhold du finder er problematisk og jeg kigger på det og vurderer det.
Jeg anvender kun offentlige pressefotos og egne fotos på min internetportal.