Ptrojekt Social sejllads - fotos af Isefjorden og sejlbåd på en sommerdag

ÅR 2021 LANCERER JEG KONCEPTET "SOCIAL SEJLLADS" HVOR BORGERE TILBYDES EN GRATIS TUR UD OG SEJLE PÅ ISEFJORDEN

AFLYST GRUNDET CORONA-SITUATIONEN PÅ DAVÆRENDE TIDSPUNKT. INITIATIVET RELANCERES 2023.
DEL GERNE DETTE INDLÆG VIA SOCIALE MEDIER

Så der er så mange som muligt der ser det og flere bådejere der vil være med i projekt Social sejllads.

SOCIAL SEJLLADS 2021

Baggrunde for projektet er:
 • Det faktum at mange borgere i de fem fjordkommuner omkring Isefjorden stort set aldrig kommer ud på Isefjorden i en sejlbåd/motorbåd eller jolle
 • At mange borgere har et meget lille økonomisk råderum specielt hvis de er på kontanthjælp, ramt af gensidig forsørgerpligt/integrationsydelse e.l. og derfor ikke kan tilbyde deres børn mange oplevelser
 • Det faktum at vi er sikkert er mange bådejere der gerne vil ofre et par timer en solskinsdag på at tage nogle med ud og sejle et par timer, og dermed giver dem en unik oplevelse
 • At der er behov for at sejlklubber åbner op overfor det omkring-liggende lokalsamfund - specielt hvis man/k kigger på medlemssammensætningen i mange sejl- og bådeklubber: Der er behov for nye/unge medlemmer

PROJEKTET FORUDSÆTTER AT CORONA-PANDEMIEN ER OVERSTÅET

Og er den ikke det så at smittetrykket er lavt og at alle har masker på..

DET ER EN BETINGELSE AT DET FOREGÅR UNDER SIKRE FORHOLD

At der er fokus på sikkerheden = Veste til alle ombord, ingen alkohol eller stoffer, - at der sejles i sikre både med bådførere der kender deres fartøjer.

Der må maksimalt være op til 5 Sekund/Meter vind på dagen.
Det er en forhåbning at vi er mange både ude på Isefjorden den dag og søredningstjenesten varskoes og projekt Social sejllads.
Der kunne jo indarbejdes en redningsøvelse så det kan ses hvordan en redning forgår til søs.

OM PROJEKTLEDER FRANK SKIBBY JENSEN

Uddannet projektleder fra Kaospiloterne hold 1, socialrådgiver, IT-formidler med 20 års praktiske erfaringer.
Og så har jeg sejlet rundt i Isefjorden siden år 2000. De sidste 10 år har det ikke været nødvendigt at tage andre steder hen, og jeg kender farvandet og en del gode ankerpladser. Opretter, betaler og ejer af Isefjorden.com

BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I PROJEKT SOCIAL SEJLLADS

FOR BÅDEEJERE/SEJLKLUBBER

Der stilles følgende krav til bådeejere/sejlklubber:
 1. Båden skal være sikker og fuldt funktionsdygtig
 2. Der skal være redningsveste til alle ombord
 3. Der skal være en fungerende motor. For sejlbåde gælder: Sejl skal kunne sættes
 4. Bådførere må ikke indtage nogen form for alkohol eller stoffer
 5. Bådejere stiller deres både til rådighed uden nogen form for betaling
 6. Bådejere skal sikre at sikkerheden er i orden ombord
 7. Båden/fartøjet skal være forsikret
 8. Der er IKKE tale om charter-sejllads

FOR BORGERE/GÆSTER OMBORD

Det stilles følgende krav til borgere der vil med ud og sejle
 1. Børn skal være ledsaget af forældre
 2. Børn må deltage ned til 7 år - forældre har ansvaret for deres egne børn/barn
 3. Alle skal have redningsveste på - det er ikke til debat!
 4. Voksne der kan deltage er på følgende økonomiske forsørgelsesgrundlag: Kontanthjælp/S.U/Integrationsydelse
 5. Ingen må indtage stoffer/alkohol ombord eller umiddelbart før de deltager
 6. Det er forældres ansvar at deres børn gør som bådfører siger
 7. Der må ikke kravles rundt omkring på båden/jollen - så det udgør en sikkerhedsrisiko
 8. Alle gæster ombord anerkender at det er bådfører der har kommandoen - du går jo heller ikke ud i cockpittet på et fly og forlanger at det er dig der styrer

TIDSFORBRUG OG DATO

DEN GRATIS SEJLTUR KAN VARE MELLEM 2-3 TIMER OG DATOEN FOR PROJEKT SOCIAL SEJLLADS ER INDTIL VIDERE SAT TIL LØRDAG D.3/7 Kl.13

Grundet coronasituationen kan der forekomme ændringer.

DET ER ET BETINGELSE FOR AFHOLDELSEN AF PROJEKT SOCIAL SEJLLADS AT DER PÅ DAGEN ER MAKSIMALT 4-5 SEK/M
Folk skal have en god og sikker oplevelse

´SIKKERHED

For at alle får en god og tryg oplevelse skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Alle fartøjer skal være funktionsdygtige og sikre
 • Der skal være veste til alle ombord
 • Ingen må indtage alkohol/stoffer forinden projektet eller under projektets gennemførelse
 • Fartøjsførere skal kende deres fartøjer
 • Motorer skal være funktionsduelige
 • Der må maksimalt være mellem 4-5 Sekundmeter vind på dagen for projektets gennemførelse
 • Der må ikke medtagas så mange gæster at det udgør en sikkerhedsrisiko
 • Myndighederne varskos om projekt social sejllads så de er orienterede om at vi forhåbentlig er mange ud på fjorden den dag
 • Der skal være nødraketter ombord
 • Der vil være en kommunikationsansvarlig for projektet som bådejere kan kontakte
 • Bådejere angiver i tilmeldingsformular en række data om deres både og der indhentes navn og telefonnumre på de gæster der kommer med ud og sejle
 • Alle både/fartøjer skal være forsikret
 • Fartøjsførere der tilmelder sig projektet skal have sejlet i sæsong 2021 inden projektets afholdelse
 • Skulle gæster efter fartøjsfører udgøre en sikkerhedsrisikiko er det fartøjsførens ansvar at sikre sikkerheden ombord
 • Forældre har ansvaret for deres børns opførsel ombord

PERSPEKTIVER DER KAN INDARBEJDES I PROJEKT SOCIAL SEJLLADS

 1. At der tages fotos af børn/unge og deres forældre mens de er med ude og sejle - på den måde skabes der et minde om oplevelsen.
  Det er forældre selv der tager fotos. Der må kun tages fotos af bådfører hvis han/hun samtykker helt frivilligt til det
 2. At lokale forretningsdrivende støtter op om projekt Social Sejllads og yder sponsorgaver til projektet som de efterfølgende kan trække fra i skat
 3. At projekt Social Sejllads bliver en årligt tilbagevendende begivenhed i Isefjorden
 4. At lokale forretningsdrivende (og supermarkeder) får medieomtale som tak for deres sponsorgaver - til det formål oprettes der en takke-side på Isefjorden.com
 5. At børn/unge får et bevis for at de har været med ude og sejle som de kan hænge op på deres værelse
 6. At der gennem projekt social sejllads skabes nye samarbejdsforbindelser mellem aktører
 7. At vi som region får synliggjort hele Isefjorden som et attraktivt område
 8. At der gennem projekt social sejlladst der skabes synliggørelse af de maritime aktiviteter i Isefjords-regionen: En del sejlklubber har brug for nye medlemmer...
 9. At der etableres et samarbejde med en af de store nationale sejlforeninger
 10. At der søges midler til projektet fra søsportens sikkerhedsråd, Tryg Fonden, Friluftsrådet o.l.
 11. Ting jeg ikke har tænkt på endnu...

SEJLKLUB OMKRING ISEFJORDEN DER VIL VÆRE MED I SOCIAL SEJLLADS

Desto flere vi er med desto flere kan vi sammen give en god oplevelse.
Hvis i er en sejlklub eller et bådelaug der vil være med i projektet "Social sejllads" så kontakt projektleder Frank Skibby Jensen.
Angiv venligst overskriften Projekt Social Sejllads i email.

DER BEGYNDES MED ISEFJORDEN OG JEG TAGER SELV UDGANGSPUNKT I HOLBÆK BÅDELAUG

Holbæk bådelaug er min hjemhavn

Jeg håber at der er mange andre bådejere end mig der gerne vil ofre et par timer en dag for at give andre en god naturoplevelse.

KURSEN TIL SOCIAL SEJLLADS ER SAT TIL SOMMEREN 2021

Jeg håber (som mange andre gør det..) at det snart vil være muligt at forsamles igen.
Skulle et forsamlingsforbud stadig gælde sommeren 2021 og er smittetrykket højt skal alle enten bære maske eller projektet udsættes til sommeren 2022.

TIDSMÆSSIG VARIGHED

Der er tale om en sejltur på mellem 1-3 timer.
Der bliver behov for at anvende brændstof når både skal ud af havne - og til motorbåde/joller.
Her søges der midler til dækning af udgifterne så det ikke er den enkelte bådejer der selv skal betale for brændstoffet.
Der er muligheder for dækning af udgifter via sponsorgaver i form af skatte-fradrag.

DER SØGES ØKONOMISK MIDLER TIL PROJEKT SOCIAL SELJLLADS

Det er oplagt at de 5 fjordkommuner bidrager økonomisk til projekt Social sejllads og at følgende aktører er en mulighed:
Friluftsrådet, Tryg Fonden, Codan o.l.
Vil de 5 fjordkommuner ikke bidrage gås der helt uden om dem - de er ikke nødvendige for at gennemføre projektet.

SPONSORER ER EN OPLAGT IDE - PÅ DEN MÅDE SKABES DER SYNGERIER

Lokale forretningsdrivende kan jo så vise deres sociale engagement ved at støtte projekt Social sejllads økonomisk og alle sponsorer takkes via hjemmesiden Isefjorden.com på en specielt oprettet side.

TILMELDINGER VIA ONLINE FORMULAR

Bådejere og borgere skal tilmelde sig via online formular der oprettes specielt til formålet.
ALLE personfølsomme data slettes 1 måned efter projektet er gennemført. Jeg kender gældende GDPR-regler.

SKULLE DET VISE SIG AT DER IKKE ER LOKAL/REGIONAL OPBAKNING TIL PROJEKTET?

Så gennemfører jeg det selv på mikro-plan.

BÅD/FARTØJSEJERE

Skal angive en række informationer om båden, besætning, kontaktinformationer:
Båd type, mærke, farve, skipper/fartøjsfører samt evt. besætning. VHF/radio kaldenavn, hjemhavn.

BORGERE

Skal angive en række informationer om:
Antal personer (max.4 personer), navne, alder, adresse, telefonnummer til kontaktperson (forældremyndighedsindehaver/ere).

PROJEKT SOCIAL SEJLLADS RETTER SIG MOD BORGERE DER IKKE HAR FAST ARBEJDE/FAST LØNINDKOMST

Og har kontanthjælp, SU/Integrationsydelse som indtægtsgrundlag. Middel- og overklassen har langt flere fritidsmuligheder end økonomiske trængte borgere hvis børn rammes af børnefattigdom (der er eksploderet i Danmark gennem de sidste 10 år).
Det skal derfor afkrydses at borgere der søger om at komme med ombord er på overførselsindkomster.
CPR-numre vil aldrig blive inddraget. ALLE data slettes 1 måned efter projektet er gennemført.