Isefjorden.com - Privat Internetportal med fokus på Isefjorden, Sjælland Danmark.

DET HAR NETOP VÆRET DÆKKET I NYHEDERNE AT KYSTTURISMEN I DANMARK

Har haft et rekordår. Interesserede kan også følge med i nyhedsbreve og publikationer fra “Dansk Kyst- og Naturturisme”.

Holbæk Fjord - Solen går ned. Isefjorden.com

Holbæk Fjord – Solen går ned. Isefjorden.com

ISEFJORDEN KLEMT I DE NATIONALE TURISMESTRATEGIER

Der er fokus på udviklingen af følgende kystområder: Vesterhavet, kysten nord for København og det Sydfynske øhav.
Det betyder at Isefjorden så at sige bliver “klemt” og glemt i de nationale turisme-udviklingsstrategier.

KOMMUNAL TURISME-ORGANISATION TÆLLER IKKE ANTALLET AF LYSTSEJLSEROVERNATNINGER

VisitHolbæk (kommunal turistorganisation i Holbæk/landsdækkende turistorganisation) tæller ikke antallet af lystsejler-overnatninger I de 5 kommunale havne i Holbæk, og det bestyrker det forhold at den kommunale og skattebetalte turistorganisation i Holbæk ikke interesserer sig synderligt for antallet af lystsejlerovernatninger i de 5 havne i kommunen.

Den kommunale turistorganisation VisitHolbæk betragter heller ikke de 5 havne i kommunen som værende en mulighed for fremskudte turistformidlingspunkter: Der er ingen foldere om “Velkommen” til Holbæk i havne.
Holbæk er med 5 havne den af de 5 fjordkommuner i Isefjorden med flest havne.

ISEFJORDEN.COM ANBEFALER AT LOKALE TURISTBUREAUER BEGYNDER AT INTERESSERE SIG FOR

Antallet af lystsejlerovernatninger i havne i de respektive 5 fjordkommuner, OG begynder at betragte alle havne som fremskudte turist-formidlings “punkter”.
Og så bør Isefjorden strategisk set betragtes som et fælles destinationspunkt for de 5 fjordkommuner.
Isefjorden.com gik igang med at markedsføre Isefjorden samlet Februar 2016 og har netop rundet 70.000 besøgende.

EFTERSKRIFT

Medio Juli har jeg talt med havne-folk fra Holbæk bådelaug og de oplyser at der ikke var stigning i antallet af lystsejlerovernatninger, men måske tværtimod var et fald grundet larmende aktiviteter på Filmtorvet.
Erfaren “havnefoged” fra Holbæk bådelaug oplyste at de lystsejlere der kom i Holbæk bådelaug primært var lokale sejlere – altså fra Isefjorden, og at familier med børn foretrak de børnevenlige havne.
De børnevenlige havne i Isefjorden er primært Hundested og Isefjorden: – Dem har jeg på Isefjorden.com kåret som de mest børnevenlige havne.