Shooting range Jægerspris - No go zone

ISEFJORDEN.COM HAR SAT SKYDEOMRÅDET VED JÆGERSPRIS PÅ ET GOOGLE-KORT

CHECK SØKORT 116 ISEFJORD OG EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE

sigtekornFor at se om der er skydninger: Der skydes meget ofte på denne skydeplads så standard-rådet vil være:

LÆS MERE OM FORSVARETS SKYDNINGER PÅ STØJPORTAL

Her link til skydninger i region Sjælland.

Skydninger i region Hovedstaden
For Isefjorden’s vedkommende: Frederikssund – Jægerspris Skydeterræn.

På begge sider ligger der Pdf-dokumenter med oplysninger om skydninger i Isefjorden.

“Hold dig ude af skydeområdet ved Jægerspris”… – Der skydes med skarpt og med store ammunitionstyper f.eks fra kampvogne”.

INFORMATIONER OM SKYDEOMRÅDER I ISEFJORDEN

informationKan du se på Isefjorden.com under menupunktet “Maritimt” – Skydeområder og den nemmeste måde at se det på er via den gratis app “Sejl sikkert”: Læs mere om appen sejl sikkert her.