Ptrojekt Social sejllads - fotos af Isefjorden og sejlbåd på en sommerdag

ÅR 2021 LANCERER JEG KONCEPTET "SOCIAL SEJLLADS" HVOR BORGERE TILBYDES EN GRATIS TUR UD OG SEJLE PÅ ISEFJORDEN

Collage med fotos fra Bramsnæs bugt - Isefjord.

DEL GERNE DETTE INDLÆG VIA SOCIALE MEDIER

Så der er så mange som muligt der ser det og flere bådejere der vil være med i projekt Social sejllads.

Baggrunde for projektet er:
 • Det faktum at mange borgere i de fem fjordkommuner omkring Isefjorden stort set aldrig kommer ud på Isefjorden i en sejlbåd/motorbåd eller jolle
 • At mange borgere har et meget lille økonomisk råderum specielt hvis de er på kontanthjælp, ramt af gensidig forsørgerpligt/integrationsydelse e.l. og derfor ikke kan tilbyde deres børn mange oplevelser
 • Det faktum at vi er sikkert er mange bådejere der gerne vil ofre et par timer en solskinsdag på at tage nogle med ud og sejle et par timer, og dermed giver dem en unik oplevelse
 • At der er behov for at sejlklubber åbner op overfor det omkring-liggende lokalsamfund - specielt hvis man/k kigger på medlemssammensætningen i mange sejl- og bådeklubber: Der er behov for nye/unge medlemmer

PROJEKTET FORUDSÆTTER AT CORONA-PANDEMIEN ER OVERSTÅET

Og er den ikke det så at smittetrykket er lavt og at alle har masker på..

DET ER EN BETINGELSE AT DET FOREGÅR UNDER SIKRE FORHOLD

Hele vejen igennem og der må maksimalt være op til 5 Sekund/Meter vind på dagen.
Det er en forhåbning at vi er mange både ude på Isefjorden den dag og søredningstjenesten varskoes og projekt Social sejllads.
Der kunne jo indarbejdes en redningsøvelse så det kan ses hvordan en redning forgår til søs.

OM PROJEKTLEDER FRANK SKIBBY JENSEN

Uddannet projektleder fra Kaospiloterne hold 1, socialrådgiver, IT-formidler med 20 års praktiske erfaringer.
Og så har jeg sejlet rundt i Isefjorden siden år 2000. De sidste 10 år har det ikke været nødvendigt at tage andre steder hen, og jeg kender farvandet og en del gode ankerpladser. Opretter, betaler og ejer af Isefjorden.com

BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I PROJEKTET

FOR BÅDEEJERE/SEJLKLUBBER

Der stilles følgende krav til bådeejere/sejlklubber:

 1. Båden skal være sikker og fuldt funktionsdygtig
 2. Der skal være redningsveste til alle ombord
 3. Der skal være en fungerende motor
 4. For sejlbåde gælder: Sejl skal kunne sættes
 5. Bådførere må ikke indtage nogen form for alkohol eller stoffer
 6. Bådejere stiller deres både til rådighed uden nogen form for betaling
 7. Bådejere skal sikre at sikkerheden er i orden ombord

FOR BORGERE

Det stilles følgende krav til borgere der skal være med:

 1. Børn skal være ledsaget af forældre
 2. Børn må deltage ned til 7 år - forældre har ansvaret for deres egne børn/barn
 3. Alle skal have redningsveste på - det er ikke til debat
 4. Voksne der kan deltage er på følgende økonomiske forsørgelsesgrundlag: Kontanthjælp/S.U/Integrationsydelse
 5. Ingen må indtage stoffer/alkohol ombord eller umiddelbart før de deltager
 6. Det er forældres ansvar at deres børn gør som bådfører siger
 7. Der må ikke kravles rundt omkring på båden/jollen - så det udgør en sikkerhedsrisiko
 8. Alle gæster ombord anerkender at det er bådfører der har kommandoen

PERSPEKTIVER DER KAN INDARBEJDES I PROJEKT SOCIAL SEJLLADS

 • At der tages fotos af børn/unge og deres forældre mens de er med ude og sejle - på den måde skabes der et minde om oplevelsen.
  Det er forældre selv der tager fotos. Der må kun tages fotos af bådfører hvis han/hun samtykker helt frivilligt til det
 • At lokale forretningsdrivende støtter op om projekt Social Sejllads og yder sponsorgaver til projektet som de efterfølgende kan trække fra i skat
 • At projekt Social Sejllads bliver en årligt tilbagevendende begivenhed i Isefjorden
 • At lokale forretningsdrivende (og supermarkeder) får medieomtale som tak for deres sponsorgaver - til det formål oprettes der en takke-side på Isefjorden.com
 • At børn/unge får et bevis for at de har været med ude og sejle som de kan hænge op på deres værelse
 • At der gennem projekt social sejllads skabes nye samarbejdsforbindelser mellem aktører
 • At vi som region får synliggjort hele Isefjorden som et attraktivt område
 • At der gennem projekt social sejlladst der skabes synliggørelse af de maritime aktiviteter i Isefjords-regionen: En del sejlklubber har brug for nye medlemmer...
 • At der etableres et samarbejde med en af de store nationale sejlforeninger
 • At der søges midler til projektet fra søsportens sikkerhedsråd, Tryg Fonden, Friluftsrådet o.l.
 • Ting jeg ikke har tænkt på endnu

SEJLKLUB OMKRING ISEFJORDEN DER VIL VÆRE MED I SOCIAL SEJLLADS

Desto flere vi er med desto flere kan vi sammen give en god oplevelse.

Hvis i er en sejlklub eller et bådelaug der vil være med i projektet "Social sejllads" så kontakt projektleder Frank Skibby Jensen.

DER BEGYNDES MED ISEFJORDEN OG JEG TAGER SELV UDGANGSPUNKT I HOLBÆK BÅDELAUG

Jeg håber at der er mange andre bådejere end mig der gerne vil ofre et par timer en dag for at give andre en god naturoplevelse.

KURSEN TIL SOCIAL SEJLLADS ER SAT TIL SOMMEREN 2021

Jeg håber (som mange andre gør det..) at det snart vil være muligt at forsamles igen.
Skulle et forsamlingsforbud stadig gælde sommeren 2021 og er smittetrykket højt skal alle enten bære maske eller projektet udsættes til sommeren 2022.

TIDSMÆSSIG VARIGHED

Der er tale om en sejltur på mellem 1-3 timer.
Der bliver behov for at anvende brændstof når både skal ud af havne - og til motorbåde/joller.
Her søges der midler til dækning af udgifterne så det ikke er den enkelte bådejer der selv skal betale for brændstoffet.

Der er muligheder for dækning af udgifter via sponsorgaver i form af skatte-fradrag.

DER SØGES ØKONOMISK MIDLER TIL PROJEKT SOCIAL SELJLLADS

Det er oplagt at de 5 fjordkommuner bidrager økonomisk til projekt Social sejllads og der er andre støttemuligheder.

SPONSORER ER EN OPLAGT IDE - PÅ DEN MÅDE SKABES DER SYNERGIER

Isefjorden.com logo - Privat internetportal med dedikeret fokus på Isefjord/Sjælland/Danmark

Logo Isefjorden.com

Lokale forretningsdrivende kan jo så vise deres sociale engagement ved at støtte projekt Social sejllads økonomisk og alle sponsorer takkes via hjemmesiden Isefjorden.com på en specielt oprettet side.

ÅBEN PLATFORM MED ADGANG FOR ALLE

Det er afgørende for mig som projektleder for Social Sejllads at der kommunikeres via en åben og offentlig tilgængelig digital platform - og det betyder at Facebook ikke vil blive brugt = Facebook er som bekendt kun for dem med en Facebook-konto og er notorisk berygtet for deres medvirken til videresalg af data, manipulering af demokratisk valg m.m.

HJEMMESIDE MED ADGANG FOR ALLE BLIVER DET DIGITALE OMDREJNINGSPUNKT

Og når nu jeg har oprettet Isefjorden.com hvor der netop er adgang for alle så bliver det udgangspunktet for den digitale kommunikation.

TILMELDINGER AF BÅDE OG SKIPPERE

Kommer til at foregå via tilmeldingsformular hvor bådejer/skipper skal anføre følgende:

 1. Bådens type: Motorbåd/sejlbåd/jolle
 2. Fartøjets størrelse i fod
 3. Antal redningsveste om bord/tilgængelige
 4. Antal personer der kan tages med - så det er sikkert
 5. Bådens navn og type samt VHF-kaldenavn
 6. Hjemhavn
 7. Fartøjets farve
 8. Har du duelighedsbevis eller y3 e.l.?
 9. Er der tale om sejlbåd - kendingsmærker i sejlet
 10. Antal besætningsmedlemmer ombord og deres navne samt telefonnumre
 11. ALLE personfølsomme oplysninger slettes 1 måned efter projekt Social sejllads er gennemført.

  TIL BORGERE OPRETTES DER OGSÅ EN TILMELDINGSFORMULAR

  ALLE personfølsomme oplysninger slettes 1 måned efter projekt Social sejllads er gennemført.