Tante Møghe på udflugt med hendes overklasse veninder- Køretøj i Ahlgade 1895
EFTERSKRIFT

Danske tursejlere anvender samme tricks som den sejlerorganisation der beskrives i dette indlæg:
Det er smart og gennemtænkt at medlemsbladet sendes ud til medlemmerne så det er for sent for medlemmerne af Danske tursejlere at fremsætte forslag til generalforsamlingen på den måde undgås det at medlemmerne stiller forslag til generalforsamlingen og bestyrelsen har nemmere ved at fortsætte med den centraliserede topstyring.
Medlemmer af Danske tursejlere kan ikke fravælge at modtage medlemsbladet der er i 4 farvet tryk:
Det gør det dyrt og er en miljøbelastning.

Danske tursejlere har base i Nyborg men .. Generalforsamlingen holdes i Horsens…

Det gør det mere besværligt for medlemmer der er fra Sjælland at deltage i generalforsamlingen:

FORSLAG TIL DANSKE TURSEJLERE:

1. Kommende generalforsamlinger afholdes i NordØst Grønland
2. Kommende generalforsamlinger annonceres i medlemsbladet 4 uger før afholdelsen af .. generalforsamlingen.
Denne metoder anvender Danske tursejlere allerede..
Så slipper i helt for forslag fremsat af medlemmerne…

FORSLAG TIL DET KOMMUNALE FORENINGS TILSYN

Udøves der nogen form med tilsyn med foreninger i Danmark..?
Kunne det være en ide at chekke om foreninger overholder det grundlæggende foreningsdemokrati..?

EN DEL SEJLERORGANISATIONER I DANMARK ER TOPSTYREDE – SÅ TOPSTYREDE AT INDLÆG FRA MEDLEMMER IKKE ER VELKOMNE I KLUBBLADET..?

Jeg kom fra en forening for sejlere i Danmark hvor der var alvorlige problemer med forståelsen af et grundlæggende medlemsdemokrati: Det var KUN bestyrelsen der kom til orde i klubbladet, og denne forening mente at man/k kunne opdele generalforsamlinger i 2 og der var massivt internt fnidder mellem personer i bestyrelsen.
Her blev ingen af forslag jeg fremsendt til generalforsamlingen nogensinde taget op.
Jeg tog konsekvensen af min utilfredshed med medlemsdemokratiet og udmeldte mig.

JEG HAR NU MELDT MIG IND I DANSKE TURSEJLERE

Og oplever ret hurtigt at billedet gentager sig: Det er udelukkende bestyrelsen der kommer til orde i medlemsbladet og stort set alle artikler er skrevet af en og samme person.

Danske tursejlere har det ikke som formål at virke som en demokratisk organisation – men medlemmer kan selvfølgelig fremsætte forslag til generalforsamlingen.

Betydningen er at kun ganske få personer kommer til orde i “medlemsbladet” – og de samme personer synliggøres/markedsføres (nogle markant måske pga familieforhold e.l.?)

JEG FREMSÆTTER DERFOR FORSLAG OM AT ET GRUNDLÆGGENDE MEDLEMSDEMOKRATI BØR OMFATTE AT MEDLEMMERNE KAN KOMME TIL ORDE I MEDLEMSBLADET

Og har stillet spørgsmål om topstyringen er helt bevist eller det bare er blevet sådan.

BESTYRELSER OG FORPERSON BØR HUSKE PÅ AT FORENINGERNE ER FOR OG AF MEDLEMMERNE

Og ikke udelukkende er en platform for at bestyrelsen og formanden kan komme til orde:
Det kunne jo være at der var medlemmer der gerne ville formidle noget maritimt eller havde indlæg med debat.
Det er selvfølgelig forståeligt at forpersonen og bestyrelsen/aktivitetsudvalg kommer til orde i medlemsbladet for medlemmerne. Men hvis en bestyrelse/forening kun ønsker at henvende sig til bestyrelsen kan de jo udgive deres eget bestyrelsesnyt.

KIGGER DU SOM SEJLER EFTER EN NATIONAL SEJLERORGANISATION OG EN FORSIKRING TIL DIN BÅD?

Så kan du jo vurderer om det demokratisk niveau i foreningen er noget for dig eller om der mangler grundlæggende muligheder for at komme med indlæg/meninger o.l. i klubbladet.
Er vedtægterne og referater fra generalforsamlingen synlige og offentlige..?
Inviteres medlemmer til at deltage aktivt..?

SØRG FOR AT HJEMMESIDEN OVERHOLDER COOKIEBEKENDTGØRELSEN

Der ser jeg at mange hjemmesider ikke gør…

Brugerne SKAL kunne takke nej tak til cookies – UDEN at skulle gøre andet end at klikke på knappen med “Nej tak” teksten!
Jeg ser mange offentlige, kommunale og private (læs foreningshjemmesider) der IKKE overholder cookiebekendtgørelsen som EU i det mindste mener bør gælde for Danmark.
Det er et held for de mange hjemmesider for organisationer og foreninger i Danmark at Erhvervsstyrelsen der angiveligt skulle stå for tilsynet med cookiebekendtgørelsen overhovedet ikke udøver nogen form for tilsyn.

ISEFJORDEN.COM TILBYDER OPLÆG/FOREDRAG OM TIDSSVARENDE HJEMMESIDER OG DIGITALE MEDLEMSBLADE

Vedr. tidssvarende hjemmesider: De SKAL være responsive og SKAL overholde cookiebekendtgørelsen.
Vedr. medlemsblade i 4 farvet tryk på dyrt papir: De kan konventeres til digitale medlemsblade og på den måde sparer foeeningen både på udgifterne (ingen porto og dyre trykudgifter) og der spares på miljøet.

JEG VAR STOLT OVER AT VÆRE WEBMASTER FOR EN AF DE MEST ÅBNE FORENINGER I DANMARK

Her inviteres medlemmerne til at komme med indlæg til både medlemsbladet og hjemmesiden -der overholder cookiebekendtgørelsen + medlemsbladet udsendes digitalt til de medlemmer der ønsker det.
Når det handler om tilsyn med landets foreninger ligger det i kommunalt regi: Der sker ikke meget der!