Collage med Klassiske skibe og både i Holbæk Fjord

TRÆF FJORDENS TRÆBÅDE PÅ HOLBÆK GAMMEL HAVN AUG.2018

This slideshow requires JavaScript.


Alle fotos tilhører Isefjorden.com

TRÆBÅDE LIGGER GRATIS I HOLBÆK HAVN

Det er Holbæk træskibslaug der er vært ved "Træf fjordens træbåde 2018".
Citat fra hjemmesiden https://www.holbæk-træskibslaug.dk/

Holbæk Træskibslaug består af lokale træskibe, de fleste er ældre damer med flere generationers sejlads under kølen. Nogle har tidligere været brugt til fragt, fiskeri eller lodsdrift, andre har en fortid i flåden eller marinehjemmeværnet.
Blandt medlemmerne er charterskibene HJALM, EMMA og MARIANNE-F, som kan lejes til kortere eller længere udflugter på fjorden eller til fisketure.
De større træskibe ligger normalt ved kajen overfor Orø-færgen, de øvrige i Gamle Havn og i den gamle fiskerihavn. Her kan du møde skippere og medsejlere, som altid er parat til at fortælle om skibene og vise rundt om bord.

Klassisk sejlskib/erhvervsfartøj i Holbæk Fjord

Klassisk sejlskib/erhvervsfartøj i Holbæk Fjord. Isefjorden.com

FJORDENS BÅDE FORTÆLLER MERE END 100 ÅRS HISTORIE

Citat fra Holbæk træskibslaug's hjemmeside https://www.fjordenstræbåde.dk/om-klubben/

Af Nis Olsen

Træf Fjordens Træbåde er et årligt weekend-arrangement for ejere og brugere af træbåde, der er bygget eller har sejlet på Isefjorden og Roskilde Fjord.
Træffet samler mellem 30 og 50 joller og andre træbåde – samt op mod 200 deltagende sejlere og flere tusinde tilskuere, der er interesseret i at bevare den sejlende kulturarv, som de traditionelle træbåde giver videre til nye generationer.
I træffet deltager også ofte bådebyggere, sejlmagere og rebslagere for at vise de traditionelle erhverv, der er nødvendige for at bygge og vedligeholde træbådene.

LYNÆS-JOLLERNE

Af Frank Jensen
Som tidligere ejer af en Lynæs kragejolle, en bådtype der var kendt som en national bådtype der fandtes i flere regionale/lokale udgaver var det nemt at se det direkte slægtsskab mellem Lynæs kragejollen og vikingskibene: Begge var/er Klinkbyggede og langkølede.
Lynæs kragejolle klarede sig flot i alt slags vejr men var dårlig på kryds.
- Det var i øvrigt også en Lynæs sejljolle den kendte verdensomsejler Svend Billesbølle sejlede jorden rundt med
Isefjorden burde have et museum for fjordens både - her kunne fortællingen om Svend Billesbølle indgå...

PROGRAM TRÆF FJORDENS TRÆBÅDE PÅ HOLBÆK GAMMEL HAVN 2018

Fredag den 17. august

Programmet kan ses på hjemmesiden for Holbæk træskibslaug
Ankommende både anvises plads i Gl. Havn (Knud 28513910)

 • KL. 15.00 – 17.30 Indtjekning i Klubhuset/Havnekontoret
 • Kl. 18 – 22 Fællesspisning og aftenhygge i Multisalen på Værftet
 • Lørdag den 18. august
 • Kl. 8 – 9.45 Morgenmad og madpakke i Multisalen på Værftet. Medbring egen kop/glas/ tallerken og bestik til morgenmaden
 • Kl. 10.00 Åbning af træffet ved Borgmester Christina K. Hansen på Midtermolen
 • Kl. 10.15 Skippermøde i teltet på Midtermolen
 • Kl. 10.30 Marsvinejagt i GL. Havn
 • Kl. 11.30 Dansk Kajakunion opvisning i Grønlændervendinger
 • Kl. 12.00 Frokost ombord på bådene i Gl. Havn
 • Kl. 12.30 Afsejling og Præsentationssejlads på Holbæk Inderfjord
 • kl. 15.30 Rundvisning: ANNA MØLLER i Starkhal 1
 • kl. 16.00 Rundvisning: Kystlivscenteret i Starkhal 2 og Barkegryden ved beddingerne
 • Kl. 18 - 24 Festmiddag i Multisalen på Værftet. Musik og underholdning v/Baggårdens Bolcher
Søndag den 19. august
 • kl. 8 – 9.30 Morgenmad. Medbring egen kop/glas/tallerken og bestik til morgenmaden
 • Kl. 9.30 Overdragelse af stander