Ankerbøjer udlagt ved Søminestationen

FOR SVAJ I ISEFJORDEN VED EN TURBØJE

DET ER DE LOKALE SEJLFORENINGER SOM STÅR FOR UDLÆGNINGEN AF TURBØJERNE I DANSKE FARVANDE

Så tak til:

Nordhammer Bådelaug | Holbæk tursejler klub | Holbæk sejlklub | Bramsnæs sejlklub | Nykøbing  Sjælland Sejlklub
- for at sørge for turbøjerne i Isefjorden:-)
Og mest tak til de sejlklubber der står for udlægningen af de bøjer som kan bruges af alle..

STORE NATUROPLEVELSER FOR SVAJ I ISEFJORDEN

Der er udlagt turbøjer i Isefjorden som sejlere kan fortøjre til, og ved at bruge dem venter store naturoplevelser for svaj i Isefjorden hvor der er mange smukke vige/bugter/fjorde...

NOGLE BØJER KRÆVER MEDLEMSSKAB AF DANSKE SEJLUNION ELLER TILSLUTTEDE ORGANISATIONER

Og det fremgår også af bøjerne hvor der står "kun for medlemmer.
Andre turbøjer er for alle sejlere.

OVERSIGT - TURBØJER I ISEFJORDEN

Her kan du se de bøjer der kan bruges af alle og turbøjer kun for medlemmer af Dansk Sejlunion/Danske tursejlere..

GOOGLE-KORT PÅ VEJ

Isefjorden.com udarbejder et Google-kort med alle turbøjerne i Isefjorden hvor det er angivet hvilke bøjer som er for alle og hvilke der kun er for det "rigtige selskab" (medlemmer af DS/Danske tursejlere).

I DETTE INDLÆG ER DER FOKUS PÅ TURBØJER FOR ALLE

Altså turbøjer der kan bruges af alle - uden at de skal være medlemmer af Dansk sejlunion/Danske tursejlere...

TUR-BØJER FOR ALLE

UDLAGT AF NORDHAMMER BÅDELAUG

1. Hammerkrogen. 55° 45.104 N 11° 51.243 E 2,7 M. Vand
2. Vellerup Vig. 55° 44.105 N 11° 52.282 E 3,5 M. Vand
3. Vest for Kyndeløse. 55° 42.893 N 11° 50.688 E 7,5 M. Vand
4. Bramsnæs Bugt. 55° 40.875 N 11° 49.365 E 5,9 M. Vand
5. Lindholm. Nord. 55° 44.515 N 11° 49.130 E 2,9 M. Vand
6. Lindholm. Syd. 55° 44.261 N 11° 49.220 E 3,2 M. Vand

HOLBÆK TURSEJLER KLUB

7. Hørbygård. 55° 43.880 N 11° 40.581 E 2,9 M. Vand
8. Dragerup Skov. 55° 42.500 N 11° 47.632 E 3,4 M. Vand
9. Hønsehalsen. 55° 45.755 N 11° 45.662 E 3,0 M. Vand
10. Kongsøre Skov 55° 48.389 N 11° 42.566 E 4,4 M. Vand
11. Salvig Bugt. 55° 47.331 N 11° 48.712 E 3,1 M. Vand

KUN FOR MEDLEMMER

UDLAGT AF HOLBÆK SEJLKLUB

12. Holbæk Sejlklub. 55° 42.66 N 11° 47.63 E
13. Holbæk Sejlklub. 55° 45.06 N 11° 51.23 E

UDLAGT AF BRAMSNÆS SEJLKLUB

14. Bramsnæs Sejlklub. 55° 41.20 N 11° 50.10 E
15. Bramsnæs Sejlklub. 55° 40.90 N 11° 49.60 E

UDLAGT AF NYKØBING SEJLKLUB

16. Nykøbing Sejlklub 55° 48.76 N 11° 43.43 E
17. Nykøbing Sejlklub. 55° 49.66 N 11° 44.23 E

REGLER FOR BRUG AF TURBØJER

Citat fra sejlsport.dk:
Når man benytter Dansk Sejlunions bøjer skal man forsat flage DS- eller DT-stander, da de kun er de to forbunds medlemmer, der har ret til at benytte DS-bøjerne.
Danske Tursejleres bøjer kan også benyttes af andre fartøjer.

REGLER FOR BRUG

Bøjer mærket DS - benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion eller Danske Tursejlere. Hækflag og DT- eller DS-stander skal føres.

Bøjer mærket DT - kan benyttes af alle fartøjer.

OM TURBØJERNE

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 170 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og mærket med DS-standeren.

I sejlsæsonen 2016 vil der være ca. 270 turbøjer til rådighed for danske sejlere.
Baggrunden for det meget større antal er at Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer. Danske Tursejleres bøjer er mærket "DT".

HJEMMESIDE

Sejlsport.dk - Planlæg din sejllads - turbøjer

ALLE HAVNE I ISEFJORDEN

ALLE FRIHAVNE I ISEFJORDEN