Hammeren - syd for Hammer bakke

DER ER GODE MULIGHEDER FOR AT VÆRE UNDERVANDS-JÆGER I ISEFJORDEN

Der er mange mindre fjorde, bugter og vige hvor der kan jæges med harpun på lavt vand.

SE HJEMMESIDEN UNDERVANDSJAEGEREN.DK
Hvor der er mange gode råd og tips til gode steder at være undervandsjæger, fangstrapporter fra UV (Undervandsjægere), omtaler af udstyr/grej. Man/k er i det hele taget gode til at videns-udveksle via hjemmesiden undervandsjæger.dk hvor der også blogges om diverse trykudligningsteknikker m.m.

SOM UNDERVANDSJÆGER BETRAGTES DU SOM LYSTFISKER

Og der gælder en række regler – der m¨f.eks ikke jages med harpun om natten, fisk du fanger skal overholde mindstemål og du skal have et fisketegn

LÆS MERE OM UNDERVANDSJÆGER (UV) PÅ HJEMMESIDERNE

https://undervandsitetet.dk/ | https://uvjaegeren.dk/

HJEMMESIDEN UVJÆGEREN BESKRIVES HJEMMESIDEN SOM:

Citat:

– Danmarks store forum om undervandsjagt og center for fangstrapporter og artikler af høj kvalitet

HJEMMESIDEN https://undervandsitetet.dk/ ER DER OGSÅ MULIGHEDER FOR AT TILMELDE SIG KURSER

Læse om udstyr m.m.

LIGESOM UNDERVANDS-JÆGERE SKAL TAGE HENSYN TIL ANDRE SÅ SKAL SEJLERE OGSÅ

Tage hensyn når de ser det internationale dykkerflag Signalflag A hvis UV-jægere dykker på dybere vand: Og det betyder helt konkret at speedbåde og vandscootere IKKE skal sejle tæt på dykkerflag (eller bøjemarkering der overholde de internationale søfartsregler)
Hvad man/k gør i Amerika vedr. bøjemarkering har ingen lovhjemmel i Danmark: Her gælder de internationale søfartsregler og ALLE sejlere bør kunne genkende signalflag A.
Kan man som sejler ikke det -så er der gode muligheder for at øve sig via hjemmesiden duelighedsklubben
og alle førere af speedbåde skal jo have gennemført et speedbådskursus og have bevis

Sørøver

Synes man/k som fører af en speedbåd eller en vandscooter at man/k lige skal markere sig ved at fræse tæt forbi et dykkerflag er det ikke alene dårligt sømandsskab – det er direkte ulovligt med henvisning til de Internationale søfartsregler.
Det er der en del ankerliggere der også kan opleve men de er så ikke i fare for at få en skue i hovedet…
Men irriterende og dårligt sømandsskab er det under alle omstændigheder !