Hammeren - syd for Hammer bakke

VIDEO MED FOTOS FRA TUR FRA HOLBÆK TIL TURBØJE SYD FOR HAMMEREN


RETTELSE: Vi lå ved DT-bøje ikke DS.
Fotos og video: Isefjorden.com

SMUKKE NATUROPLEVELSER SIKKERT FOR SVAJ VED TURBØJERNE

Det var en smuk naturoplevelse at ligge for svaj ved turbøjen syd for Hammeren og flot udsigt til nattehimlen og stjernerne der bedst ses langt væk fra byernes lys.
Naboer var der ingen af - så denne bøje er god hvis du/I vil ligge med plads til privatliv.

TAK TIL DE LOKALE SEJLFORENINGER DER UDLÆGGER BØJERNE

Specielt dem der kan bruges af alle 🙂

Ordet Havn betyder ifølge Wikipedia:
"En havn er et til dels indesluttet vandområde, hvor skibe kan lægge til beskyttet mod strøm, bølger og vind".
Der er flere typer af naturhavne:

  • Fjordhavne beliggende i fjorde, beskyttede mod bølger og med et forholdsvis stort opland (især hvis havnen ligger i bunden af en fjord). Det er for disse af vigtighed, at strømmene i fjordmundingen er tilstrækkelige kraftige til at forhindre, at fjorden sander til på grund af sandvandring. I mange tilfælde kan det være nødvendigt at grave kunstige sejlrender fra fjordmundingen ind til havnen
  • norhavne beliggende ved et nor (vandområde, der med en rende er forbundet med havet), idet strømme i renden forhindrer tilsanding
  • Sundhavne beliggende ved sunde med forholdsvis stor vanddybde, bølgelæ og tilstrækkelig strøm til at forhindre tilsanding
  • Oddelæ-havne beliggende på læsiden af en odde

REGLER FOR BRUG AF TURBØJERNE

Citat fra Dansk sejlunion:

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander.

Bøjer mærket "DS" - DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere. Det betyder, at du skal føre hækflag og DS- eller Dt-stander på båden.
Bøjer mærket "DT" - kan benyttes af alle fartøjer

Fælles for begge bøjetyper gælder følgende regler:

  1. At du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  2. Maksimal belastning er på 15 tons - og må ikke overskrides.
  3. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt
  4. At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende
  5. Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.)
  6. Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler"

BØJE SYD FOR HAMMEREN - SYD FOR HAMMER BAKKE

Udlagt af Holbæk Sejlklub. Placering Lat 11.85378, Long 55.75107.
Bøjen ligger tæt under land så vær opmærksom på at der ved Sydvestlig vind/sø ikke er langt tilbage til strandkanten hvis motoren ikke starter/eller der er opstår kludder med ophaling af sejl.

Det var første gang jeg lå ved bøjen syd for Hammeren og det var en unik naturoplevelse. Der var ikke andre både for svaj/anker i vigen. Gasten stod derfor på fordækket som udkig på vejen ud - check søkort 116 Isefjord.

LÆS INDLÆG OM TURBØJERNE

Og se oversigt med hvilke bøjer der ligger hvor...

GOOGLE-KORT MED TURBØJER I DANMARK

Udarbejdet af Dansk sejlunion:

GOOGLE-KORT MED BØJER I DANMARK