Collage med fotos fra bøje ved Dragerup skov 1/9-2019

DER ER UDLAGTE TURBØJER I ISEFJORDEN OG ANDRE STEDER I DANSKE FARVANDE

Se dem med Dansk sejlunions app “Tursejler”. Jeg tog ud på en lille lokal tur fra Holbæk bådelaug til bøjerne ud for den gamle torpedo/søminestation ved Dragerup skov og lå for svaj natten til 1/9-2019.
Der var en sæl i vandet da jeg stille anløb den inderste bøje og ingen andre til stede i bugten i læ af skoven.

For svaj ved bøje – Dragerup skov/søminestationen i Isefjordens inderbredning d.1/9-2019

Find Dansk Sejlunions turbøjer i kortet her – eller find dem i Tursejler-app’en, som du henter til din smartphone eller tablet
http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/turboejer

SE KORT MED BØJERNE

VIDEO MED FOTOS FOR SVAJ VED SØMINESTATIONEN – DRAGERUP SKOV D.1/9-2019

REGLER FOR BRUG FOR TURBØJERNE

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander.
Følgende regler gælder:

  • Bøjer mærket “DS” – DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere. Det betyder, at du skal føre hækflag og DS- eller Dt-stander på båden
  • Bøjer mærket “DT” – kan benyttes af alle fartøjer.
  • At du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj
  • Maksimal belastning er på 15 tons – og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  • Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”

The use of the buoyes marked with “DS” is reserved for members of yacht clubs associated with the Danish Sailing Association.

Die Benutzung der Tonnen mit der Aufschrift “DS” ist für Mitglieder von Yacht-Clubs des Dänischen Segler-Verbandes reserviert.