Skyer - collage Isefjorden.com

VINDSTYRKETABEL BEAUFORT

Lær de klassiske vindstyrker fra Beafort-skalaen at kende og deres virkninger.

This slideshow requires JavaScript.

WIND CHILL-EFFEKTEN
Citat fra Wikipedia:

“Kuldeindeks (også Vindafkølingsfaktor, Wind chill (factor) og Chill Index) er den reele nedkøling i temperatur når vinden blæser varmen væk fra den bare hud, i forhold til temperaturen målt i luften med termometer. Det er noget man skal tage alvorligt, især i kolde egne.

Alle har oplevet at + temperaturer med vind, går gennem “marv og ben”, det behøver ikke være livstruende, men der kan opstå risiko for nedkøling, forfrysninger og til sidst død. Når man færdes udenfor i arktiske områder med lave temperaturer og selv lav vindhastighed, er uhensigtsmæssig påklædning og udsat bar hud livstruende. Man opdager ikke problemet, før det er for sent.”

HYPOTERMI = AFKØLING

Citat fra Wikipedia:

“Hypotermi (græsk hypo-, under og thermia, varme) er underafkøling af kroppen således, at kropstemperaturen falder til under de normale 37° C. Ved en temperatur på 35° C, får man i en tilstand med rysteture, manglende koncentrationsevne og træthedsfornemmelse. Fortsætter legemstemperaturen med at falde, kan tilstanden være dødbringende.”

SKYER

Citat fra Wikipedia:

En sky betegnes som den synlige mængde af små kondenserede vanddråber (eller iskrystaller), af størrelsesordenen 0,01 millimeter i diameter: De er så små og lette, at luftens bevægelse er nok til at holde dem svævende i atmosfæren (troposfæren) over jordoverfladen.
Tåge er i virkeligheden en sky der “ligger på jorden”: Hvis man på en dag med tæt tåge ser mod en mørk baggrund, kan man under gunstige forhold se de bittesmå vanddråber der svæver i luften omkring én.

Skydannelse

Tordenskyer trækker op over Holbæk FjordSkyer bliver dannet når usynlig vanddamp kondenserer til synlige små vanddråber eller iskrystaller.

Det kan ske på to måder:

  1. Luften bliver kølet ned til sit mætningspunkt.
    Dette sker når luft kommer i kontakt med en kold overflade eller en overflade som er afkølet ved stråling, eller ved at luften bliver afkølet ved adiabatisk hævning. Dette kan ske:langs en varmfront eller en koldfront (frontal hævning). ved at luften blæses over en bjergkam (orografisk hævning).
    ved konvektion, vertikale bevægelser der forårsages af opvarmning fra overfladen, det være sig land eller vand.

Luften ændrer ikke temperatur, men absorberer mere vanddamp indtil luften er mættet.

Skyer er tunge. Vandet i en normal sky kan have en masse på flere millioner tons. Volumen er tilsvarende høj.

LÆS MERE OM KLASSIFIKATION AF SKYER EFTER HØJDE

Skyer i Holbæk inderfjord. Fotos Frank Skibby Jensen

Skyer i Holbæk inderfjord. Fotos Frank Skibby Jensen

De 27 skytyper gennemgået

Skybeskrivelserne her giver et lille indblik i de uendelige variationsmuligheder inden for kategorisering af skyer. Den er ordnet strengt efter de 27 forskellige meteorologiske skytyper med tilhørende billeder fra Danmark.

DMI TEMA: SKYER

Generelt opdeles de i 10 hovedslægter baseret på bla. deres facon og højde, og meteorologer opererer med hele 27 forskellige kategorier. De forskellige typer har latinske navne.

Fælles for alle skyer er, at de dannes i den nederste del af atmosfæren ved fortætning af vanddamp. Luften i atmosfæren kan stige op og udvikle skyer med alle mulige former og størrelser.

De består hovedsaglig af svævende små vanddråber eller iskrystaller, men kan også indeholde faste partikler som røg og støv.